Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* asta a declarat pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, în contextul în care cl ă direa ce g ă zduie ș te Consiliul, Prim ă ria ș i Prefectura va intra în renovare în viitorul apropiat * potrivit acestuia, o variant ă de ”spa ț ii tampon” ar putea fi camerele din Casa Tineretului, care în...
Citeste mai multe...
* propuneri formulate de br ă ileni în acest sens circul ă pe re ț elele de socializare * conducerile Consiliului Jude ț ean ș i Prim ă riei nu resping ideea ci, dimpotriv ă , spun c ă deja au fost începute demersuri în acest sens * decizia final ă apar ț ine Direc ț iei de S ă n ă tate Public ă ,...
Citeste mai multe...
• asta a anunţat, recent, preşedintele CJ Brăila, Francisk Chiriac, precizând “cu mâhnire” că punerea la punct a sistemului pentru stingere a incendiilor la Casa Tineretului a costat peste 1 milion de euro • în prezent, sala de spectacole nu poate fi folosită din pricina pandemiei de coronavirus...
Citeste mai multe...
* președintele CJ Brăila, Francisk Chiriac, a afirmat că sistemul antiincendiu de la Casa Tineretului este aproape gata * chiar și așa, acesta a subliniat că sala de spectacole încă nu va putea fi redeschisă o perioadă, din pricina pandemiei de coronavirus * sala de spectacole a Casei Tineretului...
Citeste mai multe...
• preşedintele CJ Brăila, Francisk Chiriac, a afirmat că lucrările continuă la Casa Tineretului, pentru adaptarea sălii de spectacole la normele de siguranţă impuse de ISU • acesta susţine că există trei echipe care lucrează în clădire • Chiriac a evitat să anunţe vreo dată când sala de spectacole...
Citeste mai multe...
• indicatorii tehnico-economici ai proiectului de refacere a instalaţiei interioare anti-incendiu din cea mai mare sală de spectacole a Brăilei a trebuit modificaţi ca urmare a unor schimbări legislative, dar şi a creşterii inflaţiei şi a majorării preţurilor materialelor • principala cauză este...
Citeste mai multe...

Pagini