Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* în anul 2020, Casa de Ajutor Reciproc a clerului și salariaților din Eparhia Dunării de Jos a ajutat familiile cu mulți copii, pe bolnavi și pe cei cu decese în familie * 125 de persoane din Brăila și Galați au beneficiat, anul trecut, de ajutoarele oferite de CAR Bilan ț al activit ăț ii Casei...
Citeste mai multe...