Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* voluntari au fost elevi ș i membri ai grupului “Problema de pe strada mea” * tinerii vor s ă repete ac ț iunea ș i în toamn ă “După-atâta frig și ceață” și după atâta izolare, bucuroși că s-au putut întâlni din nou, mai mulți tineri entuziaști au simțit și nevoia să se facă utili și, în același...
Citeste mai multe...
* în vederea con ș tientiz ă rii personalului Ministerului Afacerilor Interne ș i a cet ă ț enilor c ă integritatea este responsabilitatea tuturor, Direc ț ia General ă Anticorup ț ie implementeaz ă , în perioada mai-decembrie 2021, campania na ț ional ă * la data de 30 mai a fost marcat ă Ziua...
Citeste mai multe...
* vineri ș i sâmb ă t ă vom colecta cadourile de la “îngeri”, iar s ă pt ă mâna viitoare, copiii care i-au scris Mo ș ului prin intermediul campaniei noastre se vor bucura s ă descopere c ă acesta le-a adus tot ce i-au cerut * vineri, 18 decembrie, între orele 15.00-18.00, ș i sâmb ă t ă , 19...
Citeste mai multe...
* este vorba despre cutii ce con ț in alimente de baz ă , oferite de Crucea Ro ș ie ș i Carrefour România “Cutia cu Bucurie”, ce conține alimente de bază greu perisabile, va ajunge la 50 de familii în dificultate din județul Brăila, înainte de Crăciun. Aceasta este o nouă campanie realizată de...
Citeste mai multe...

Pagini