Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* Alexandru Nazare a fost deputat de Br ă ila în mandatul 2012-2016, de asemenea, pre ș edintele PDL ș i ulterior co-pre ș edinte al organiza ț iei jude ț ene a PNL, dup ă fuziunea dintre cele dou ă partide * dup ă o pauz ă destul de mare de pe scena politic ă , acesta a revenit, recent, fiind...
Citeste mai multe...
* aceasta a fost reac ț ia candidatului independent la Camera Deputa ț ilor, Adrian Tabarac, dup ă scorul ob ț inut în urma scrutinului din 6 decembrie * Tabarac a avut 1.460 de voturi (1,8%) ș i sus ț ine c ă nu are de gând s ă intre în vreun alt partid ș i s ă dezam ă geasc ă oamenii care i-au...
Citeste mai multe...
* așa arată rezultatele la Alegerile Parlamentare în județul Brăila, potrivit datelor provizorii furnizate de Biroul Electoral Central, din cele 282 de secții * pe locul trei se află AUR cu 10,22% la Cameră și 11,65% la Senat Biroul Electoral Central (BEC) a publicat rezulatele Alegerilor...
Citeste mai multe...
* declar ă Viorel Botea, inspectorul ș colar general, num ă rul 1 pe lista PMP la Camera Deputa ț ilor - Cum v ă numi ț i, ce studii ave ț i ș i în ce domenii ave ț i competen ț ă ? - Mă numesc Botea Viorel, sunt profesor de matematică la Colegiul Național Nicolae Bălcescu, Inspector școlar General...
Citeste mai multe...
* în ciuda faptului c ă au avut ocazia de a se prezenta ș i de a- ș i explica motivele pentru care aspir ă la un fotoliu de parlamentar, cei care deschid lista Alian ț ei USR - PLUS Br ă ila, au preferat s ă ”bage capul la cutie” * astfel, la col ț ul ru ș inii, în aceast ă campanie electoral ă ,...
Citeste mai multe...
* a declarat candidatul independent la Camera Deputa ț ilor Ultima parte a interviului electoral cu Adrian Tabarac se refer ă la o tem ă care apare frecvent pe agenda public ă : pensiile speciale. Tabarac le solicit ă tuturor parlamentarilor br ă ileni s ă renun ț e la pensiile speciale ș i se...
Citeste mai multe...
* cel pu ț in asta a declarat, recent, Eugen Tomac, pre ș edintele PMP la nivel na ț ional, în timpul unei vizite la Br ă ila * acesta i-a l ă udat pe Viorel Botea, candidatul de pe pozi ț ia 1 a listei popularilor la Camera Deputa ț ilor ș i pe Dorule ț Iorga, op ț iunea PMP pentru Senat,...
Citeste mai multe...
Dragi brăileni, sunt ILAN LAUFER și sunt candidatul PRO România Brăila - poziția 1 pe buletinul de vot - pentru funcția de deputat în Parlamentul României. Este o onoare pentru mine să deschid lista pentru Camera Deputaților aici, la Brăila, împreună cu colegul Dorin Petrea care deschide lista la...
Citeste mai multe...

Pagini