Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* ș eful Consiliului Jude ț ean Br ă ila, Francisk Chiriac, a vorbit recent despre inten ț iile unora dintre primari de a încerca s ă fac ă proiecte proprii privind alimentarea cu gaze a comunelor pe care le conduc * Chiriac a precizat c ă pe noul exerci ț iu financiar nu vor putea fi atrase...
Citeste mai multe...