Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* pentru c ă în Spitalul Jude ț ean de Urgen ță Br ă ila acesta lipse ș te, m edicii Sec ț iei Boli Infec ț ioase au fost nevoi ț i s ă cear ă ajutor ora ș ului vecin, Gala ț i, sau s ă trimit ă pacien ț ii direct în capital ă Criză de ser antirabic la Brăila! Spitalul Județean de Urgență nu mai...
Citeste mai multe...
• la Obstetrică-Ginecologie cel mai mare venit brut îl are un medic primar şef - circa 5.500 lei, la polul opus situându-se o îngrijitoare - circa 1.700 lei • la Neonatologie cele mai mari venituri brute le înregistrează medicii primari, între 7.000 lei şi 8.000 lei, iar cele mai mici...
Citeste mai multe...