Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

• cu acest procent, Brăila se află sub media naţională de 30,8% S-a “ picat ” pe capete la Bacalaureatul de toamn ă ! Afi ş area primelor rezultate la a doua sesiune a examenului arat ă c ă nici de aceast ă dat ă candida ţ ii nu s-au preg ă tit pentru probe, pu ţ ini fiind cei care au reu ş it s ă...
Citeste mai multe...
Din nou emoţii! Candidaţii care nu au promovat BAC-ul în prima sesiune mai au o şansă să treacă examenul maturităţii în sesiunea a doua, care debutează astăzi. Conform informaţiilor furnizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila, la această sesiune s-au înscris 449 de candidaţi, 392 din seria...
Citeste mai multe...