Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* în urma semnalelor din ultima perioad ă referitoare la vandalizarea repetat ă a mijloacelor de transport în comun, Poli ț ia Local ă a desf ă ș urat, recent, câteva ac ț iuni pe aceast ă linie * în cartierul Br ă ili ț a au fost depista ț i ș ase copii, cu vârste cuprinse între 11 ș i 14 ani, a c...
Citeste mai multe...
* la cap ă t de linie exist ă personal specializat care execut ă dezinfec ț ia autobuzelor ș i a tramvaielor aflate pe traseu, dup ă fiecare curs ă , precizeaz ă conducerea SC Braicar SA * totodat ă , cei 250 de ș oferi ș i vatmani au primit m ă ș ti de protec ț ie ș i acces la substan ț ele...
Citeste mai multe...
• este vorba de autobuze Karsan Atak aflate pe toate traseele din municipiul Brăila • acestea se alătură celor trei tramvaie a căror tapiţerie de la scaune a fost, deja, schimbată • în total, SC Braicar SA are pe traseu, zilnic, 62 de autobuze care deservesc cele 13 trasee din oraş • tapiţeria de...
Citeste mai multe...
• într-o singură zi, au fost oprite în trafic peste 100 de autovehicule, au fost legitimate 130 de persoane şi au fost aplicate amenzi de 30.000 de lei, inclusiv pentru portul necorespunzător al măştii de protecţie În ziua de miercuri, 15 iulie 2020, poliţiştii, jandarmii şi poliţiştii locali...
Citeste mai multe...

Pagini