Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* cei doi subprefec ț i din partea PNL, Nicolae Ni ț escu ș i Adin Boboc, au vorbit recent despre atribu ț iile ce le-au fost delegate de c ă tre prefectul Nicu ș or Ciocan (USR) * cei doi sus ț in c ă fac parte din Comitetul Jude ț ean pentru Situa ț ii de Urgen ț ă îns ă cu precizarea c ă...
Citeste mai multe...
• declaraţia a fost făcută în cadrul unei conferinţe de presă, după ce mai mulţi brăileni au sesizat Prefectura cu privire la diverse probleme cu care se confruntă • subprefectul Brăilei a declarat că în ultimii 30 de ani instituţia pe care o reprezintă a fost golită de conţinut Subprefectul...
Citeste mai multe...

Pagini