Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* este vorba despre o serie de ateliere ș tiin ț ifice ce au loc, în week-end-ul 12-14 martie, la Biblioteca Jude ț ean ă * liceenii au avut ocazia s ă participe la ateliere de spectrofotometrie, de microscopie optic ă , de disec ț ii ș i de abilit ă ț i medicale de baz ă ș i ateliere de noduri...
Citeste mai multe...