Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* procurorii Direcției Naționale Anticorupție Galați au dispus sesizarea instanței de judecată cu acordul de recunoaștere a vinovăției a unei inculpate, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de schimbarea a destinației fondurilor europene * la data faptelor, inculpata era președinte al unei...
Citeste mai multe...
* este un proiect adoptat, ieri, de c ă tre membrii CLM Br ă ila în cadrul unei ș edin ț e de îndat ă , care vizeaz ă aprobarea acordului de parteneriat pentru dezvoltare local ă între Municipiu ș i Asocia ț ia ”CED România - Centrul de Excelen ț ă pentru Diversitate” * potrivit primarului, bugetul...
Citeste mai multe...
* se întâmpl ă în subsolul blocului L de pe Calea Gala ț i, unde refuleaz ă apa rezidual ă dintr-o conduct ă de canalizare cu probleme * pre ș edintele de asocia ț ie se plânge c ă a tot f ă cut reclama ț ii c ă tre CUP Dun ă rea s ă vin ă s ă rezolve defec ț iunea * conducerea companiei de ap ă -...
Citeste mai multe...
* anunțul a fost făcut, săptămâna trecută, de către președintele CJ Brăila, Francisk Chiriac, în cadrul unei conferințe de presă * pe lângă faptul că Asociația de Cooperare și Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Stațiunii ”Lacul Sărat” Brăila va împărți sediul cu CID, Chiriac a precizat că și-ar...
Citeste mai multe...
* la ”cârma” Asocia ț iei de Cooperare ș i Parteneriat Local pentru Dezvoltarea Sta ț iunii ”Lacul S ă rat” Br ă ila se afl ă pre ș edintele CJ Br ă ila, Francisk Chiriac, primarul Municipiului Br ă ila, Marian Dragomir, ș i viceprimarul Alexandru Jantea, primarul comunei Chiscani, Costic ă Cojea,...
Citeste mai multe...
* decizia a fost luat ă , ieri, în cadrul ș edin ț ei ordinare a Consiliului Jude ț ean Br ă ila, prin vot secret * contracandidatul lui Francisk Chiriac (pre ș edintele CJ Br ă ila) pentru pozi ț ia de membru în Consiliul Director al Asocia ț iei care va gestiona soarta Sta ț iunii Lacu S ă rat a...
Citeste mai multe...
• anunţul a fost făcut de către deputatul PNL Brăila Vasile Varga, cu precizarea că este vorba despre o iniţiativă legislativă care îi aparţine • potrivit lui Varga, noile modificări legislative prevăd că, pentru extinderea sau închiderea unui balcon de la parterul blocului, proprietarii vor avea...
Citeste mai multe...
• consilierii municipali au aprobat, recent, un proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui imobil din Cartierul Pisc, către Asociaţia “Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România” (CRLR) • clădirea datează din 1940 şi a fost dată ruşilor lipoveni pe o perioadă de 49 de ani,...
Citeste mai multe...
* asocierea Micatis Prod SRL - Aldun Proiect SRL a fost singura interesată să preia acest proiect și va încasa 558.500 lei fără TVA, pentru demolarea centralei și pentru amenajarea unei parcări de 39 de locuri * termenul de execuție a contractului este de 12 luni Ruina fostei centrale termice...
Citeste mai multe...

Pagini