Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* membrii asocia ț iei se tem c ă virusul se va r ă spândi rapid în toat ă ț ara ș i va decima efectivele de porci, în timp ce statul desp ă gube ș te doar 50-60% din dauna total ă * Br ă ila se num ă r ă printre cele patru jude ț e unde pesta porcin ă a fost confirmat ă deja * dup ă focarul...
Citeste mai multe...