Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* în urma juriz ă rii concursului organizat de Asocia ț ia “Pentru Adev ă r” ș i cotidianul “Obiectiv”, s-au acordat 9 premii, 8 premii speciale ș i 9 men ț iuni speciale * biciclete, role, skateboard-uri, mobilier pentru copii, juc ă rii ș i dulciuri, acestea sunt premiile oferite de organizatori...
Citeste mai multe...
* concursul este unul cu premii ș i se adreseaz ă copiilor cu vârste între 3 ș i 14 ani * între 12 ș i 30 mai pute ț i trimite desenele pe adresa de email contact@asociatiapentruadevar.ro , iar câ ș tig ă torii vor fi anun ț a ț i pe 1 iunie * biciclete, role sau skateboard-uri sunt doar câteva...
Citeste mai multe...
* vineri ș i sâmb ă t ă vom colecta cadourile de la “îngeri”, iar s ă pt ă mâna viitoare, copiii care i-au scris Mo ș ului prin intermediul campaniei noastre se vor bucura s ă descopere c ă acesta le-a adus tot ce i-au cerut * vineri, 18 decembrie, între orele 15.00-18.00, ș i sâmb ă t ă , 19...
Citeste mai multe...
* vorbim despre copiii care au trimis scrisori Mo ș ului în campania “Un înger de Cr ă ciun”, derulat ă pentru al treilea an de Asocia ț ia “Pentru Adev ă r” ș i cotidianul “Obiectiv” * mai avem pu ț ine scrisorele, a ș a c ă dac ă vre ț i s ă aduce ț i un strop de bucurie unui copil mai pu ț in...
Citeste mai multe...
* Asocia ț ia “Pentru Adev ă r” ș i cotidianul “Obiectiv - Vocea Br ă ilei” v ă invit ă ș i în acest an s ă fi ț i “îngeri de Cr ă ciun” pentru un copil mai pu ț in norocos * chiar dac ă acum trebuie s ă respect ă m anumite reguli ș i s ă fim foarte aten ț i în ceea ce prive ș te distan ț area...
Citeste mai multe...
• Eduard Romeo Martinovici (premiul III), Liviu-Florian Cârjan (premiul II), Genica Lascu (premiul I) şi Ionel Moldovan (marele premiu) sunt câştigătorii premiile oferite de Asociaţia “Pentru Adevăr” şi cotidianul “Obiectiv - Vocea Brăilei” Premiile în bani oferite în cadrul concursului “Alege şi...
Citeste mai multe...
• în perioada ianuarie – septembrie 2020 a fost implementat proiectul ini ţ iat de către Asocia ţ ia „ PENTRU ADEVĂR” ş i finan ţ at de către “TRANSGAZ” Scopul proiectului “Fii informat! Fii obiectiv!”, derulat în parteneriat de Asociaţia “Pentru Adevăr” şi Transgaz a fost să îi ajute pe elevii din...
Citeste mai multe...

Pagini