Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* este vorba despre terenul de pe strada Mihail Sebastian, unde în prezent func ț ioneaz ă o parcare a Poli ț iei, pe care municipalitatea dore ș te s ă o reabiliteze * consilierii jude ț eni liberali, în frunte cu Vasile Constantin Varga, au dorit s ă ș tie dac ă parcarea va fi una cu plat ă * pre...
Citeste mai multe...
* consilierii municipali au aprobat, în ș edin ț a ordinar ă din luna mai, transferul în administrarea Companiei Na ț ionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a unor terenuri în suprafa ț ă de 5.881 mp * nu este primul transfer de acest gen care se realizeaz ă pentru relocarea...
Citeste mai multe...
* consilierii municipali au aprobat, recent, un proiect privind cuantumul unei burse pentru elevii de la cursurile cu frecven ț ă din unit ă ț ile de înv ă ț ă mânt preuniversitar de stat, pe anul acesta * totodat ă , au stabilit num ă rul acestora la maxim 9.354 de burse Membrii Consiliului Local...
Citeste mai multe...
* asta au aprobat membrii Consiliului Județean Brăila în cadrul celei mai recente ședințe ordinare * schimbarea vine după ieșirea la pensie a colonelului Vasile Moț și venirea la comanda Jandarmeriei Brăila a lt. col. Gabriel Nicolae Paraschiv Consilierii județeni au aprobat un proiect care...
Citeste mai multe...
* consilierii jude ț eni au aprobat documenta ț ia ș i indicatorii tehnico-economici, faza DALI pentru desfiin ț area acestui co ș de fum situat în Pavilionul A al Spitalului Jude ț ean * co ș ul a deservit în trecut fosta central ă termic ă dar ș i cl ă direa crematoriului spitalului, îns ă acum...
Citeste mai multe...
* consilierii jude ț eni au aprobat, recent, aceast ă modificare a componen ț ei Autorit ă ț ii Teritoriale de Ordine Public ă Br ă ila * subprefectul Vasilica Vîlcu a preluat locul l ă sat liber de fostul subprefect cu atribu ț ii de prefect, Simona Dr ă ghincescu, care a solicitat încetarea...
Citeste mai multe...
* consilierii jude ț eni au aprobat, joi, documenta ț ia tehnico-economic ă , faza DALI pentru reabilitarea Pavilionului B al Spitalului Jude ț ean de Urgen ț ă Br ă ila (Spitalul 3) * este vorba despre o investi ț ie care s-ar ridica la 90.568.175,24 lei cu TVA ș i pentru care Consiliul Jude ț ean...
Citeste mai multe...
* potrivit primarului orașului Ianca, George Fănel Chiriță, în ședința ordinară a Consiliului Loca, a fost aprobat proiectul privind scoaterea la licitație a terenului din zona fostului CAP, unde familia viceprimarului Mircea Mircescu dorește să concesioneze pentru edificarea unei stații ITP *...
Citeste mai multe...
* după apariția unor cazuri confirmate de COVID-19 în cadrul Biroului Electoral de Cicumscripție nr.1 Municipiul Brăila (BEM), la recomandarea Biroului Electoral Județean, partidele și-au schimbat reprezentanții * de asemenea, așa cum am anunțat, Tribunalul Brăila l-a desemnat președinte al BEM...
Citeste mai multe...

Pagini