Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* repornirea unor sta ț ii care zac nefolosite de 20 de ani se dove ș te a fi misiune aproape imposibil ă pentru responsabilii cu îmbun ă t ăț irile funciare din jude ț ul Br ă ila * dotarea precar ă ș i lipsa de personal oblig ă la un consum uria ș de efort fizic pentru muncitorii implica ț i * ba...
Citeste mai multe...
• Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a lansat o licitaţie pentru un contract de circa 18 milioane de euro, din care jumătate doar pentru obiective aflate pe raza judeţului nostru • cu aceşti bani ar urma să fie reabilitate staţii de pompare/repompare a apei, plus a canalelor de irigaţii...
Citeste mai multe...
Cu banii agonisiţi după mai mulţi ani de muncă în Spania, brăileanul Ion Stelea, 56 de ani, a decis să revină în ţară şi să pună pe picioare o mică afacere în domeniul agriculturii. A cumpărat un hectar de teren, iar încă un hectar l-a luat în arendă, pe un câmp situat între localităţile Albina şi...
Citeste mai multe...
Autorităţile brăilene au început demersurile pentru obţinerea de la Guvern a fondurilor necesare pornirii a circa 12 staţii de desecare, în cele câteva zone din judeţul Brăila unde au apărut băltiri din cauza surplusului de apă provenit din precipitaţii. Exploatarea acestora este facilitată de un...
Citeste mai multe...

Pagini