Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* potrivit legii, s alaria ț ii au posibilitatea de a munci de acas ă sau din oricare alt loc î n afara sediului angajatorului numai dac ă activitatea desf ă ș urat ă este î ndeplinit ă cu ajutorul tehnologiei * telemunca se face î n baza unor reguli stabilite la nivelul angajatorului ș i trecute î...
Citeste mai multe...
* pe parcursul anului trecut, peste 100 de angajatori br ă ileni au fost sanc ț iona ț i pentru nereguli constatate pe linia combaterii muncii f ă r ă forme legale * inspectorii Compartimentului munc ă nedeclarat ă au aplicat sanc ț iuni în valoare de 1.584.500 lei Având doar trei inspectori în...
Citeste mai multe...
* potrivit actelor normative în vigoare, pacien ț ii cu forme u ș oare ce au încheiat perioada de izolare de 14 zile de la data primului test î ș i pot relua activit ă ț ile, cu p ă strarea distan ț ă rii ș i a m ă ș tii la locul de munc ă , pentru înc ă 10 zile Campanie de con ș tientizare a...
Citeste mai multe...
* timp de două săptămâni, inspectorii de muncă brăileni au verificat zeci de firme de stat și private și au aplicat peste 80 de sancțiuni * controalele au vizat respectarea prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea și sănătatea la locul...
Citeste mai multe...
• în perioada 10-24 noiembrie 2020, inspectorii de muncă vor verifica “la sânge” angajatorii brăileni • controalele vizează munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea şi sănătatea la locul de muncă Inspecţia Muncii a declanşat, zilele acestea, Campania naţională...
Citeste mai multe...
• nerespectarea prevederilor OUG 99/2000 privind măsurile aplicate în perioadele cu temperaturi extreme se sancţionează cu amendă de la 1.500 la 2.500 lei • printre altele, angajatorii trebuie să le asigure salariaţilor ventilaţia la locul de muncă, să alterneze perioadele de lucru cu perioadele de...
Citeste mai multe...
• Guvernul a stabilit ca angajaţii care au fost în şomaj tehnic să primească 41,5% din salariul de bază, timp de 3 luni • pentru a beneficia de această facilitate, angajatorii trebuie să menţin ă contractele de muncă până la data de 31 decembrie 2020 Guvernul vine cu noi măsuri pentru a veni în...
Citeste mai multe...
* inspectorii ITM Brăila au urmărit combaterea muncii „la negru” și respectarea prevederilor în domeniul relațiilor de muncă * cele mai multe amenzi au fost aplicate pentru munca la negru, dar și pentru lipsa echipamentelor de protecție și nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă și...
Citeste mai multe...
• instituţia îi încurajează pe angajatori să analizeze posibilitatea lucrului la domiciliu pentru o parte din personal • în vederea prevenirii îmbolnăvirilor în toate aspectele legate de muncă, ITM Brăila transmite angajatorilor că au obligaţia de a întocmi un plan de prevenire şi protecţie Având...
Citeste mai multe...

Pagini