Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

După alegerea celor 12 apostoli, spune Biserica, Mântuitorul Iisus Hristos a ales alţi 70 de apostoli pe care să-i trimită la propovăduire. Aceşti ucenici au propovăduit pretutindeni, cu putere, Cuvântul Lui Hristos, îndurând chinuri şi prigoniri fără număr. Din cei 70 de ucenici amintim pe Sfântul...
Citeste mai multe...
Sfântul Apostol Matia este cel ales în ceata celor 12 Apostoli, în locul lui Iuda Iscarioteanul, prin tragere la sorţi. Sfântul Evanghelist Luca ne relatează acest episod în Faptele Apostolilor: “Şi au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis şi Iustus, şi pe Matia. Şi, rugându-se, au zis...
Citeste mai multe...