Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* AJOFM Brăila anun ț ă c ă organizeaz ă cursuri pentru meseriile de îngrijitor spa ț ii verzi ș i lucr ă tor-instalator pentru construc ț ii * programele de formare profesional ă sunt adresate ș omerilor cu minim 4 sau 8 clase Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brăila anunță...
Citeste mai multe...
* programele de formare profesional ă se adreseaz ă celor care au minimum 8 clase Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brăila anunță că va organiza în perioada următoare programe de formare profesională gratuite pentru șomerii înregistrați în evidențele instituției. Este vorba...
Citeste mai multe...
* potrivit statisticilor, aproape 60% dintre ș omerii br ă ileni erau b ă rba ț i * rata ș omajului la Br ă ila a atins 4,1 procente, fiind mult mai mare decât media pe ț ar ă Creștere îngrijorătoare a numărului de șomeri înregistrați la Brăila, în a 11-a lună a anului pandemic 2020. Potrivit...
Citeste mai multe...

Pagini