Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* femeia în vârstă de 31 de ani venise să își ia copilul de la cursuri și a parcat pe banda a doua, pe Șos. Buzăului, în dreptul Școlii ”Fănuș Neagu” * a fost amendată și pentru parcarea neregulamentară și pentru comportamentul complet inadecvat pe care l-a avut în apropierea unei unități de...
Citeste mai multe...
* înc ă un motiv de disput ă la Br ă ila, între primarul Marian Dragomir ș i inspectorul ș colar general C ă t ă lin Canciu, de aceast ă dat ă legat de posibilitatea elevilor de a oferi m ă r ț i ș oare ș i flori profesorilor pe 1 ș i 8 Martie * Canciu a acordat un interviu Mediafax.ro în care a...
Citeste mai multe...
* într-un mesaj primit pe adresa redac ț iei, un br ă ilean se arat ă revoltat de decizia autorit ă ț ilor de a transforma s ă lile de sport ale ș colilor în centre de vaccinare * acesta este de p ă rere c ă decizia nu este în beneficiul copiilor ș i c ă existau în municipiul Brăila alte spa ț ii...
Citeste mai multe...
* peste 560 de copii din comunele Su ț e ș ti, Scor ț aru Nou ș i Ciocile vor beneficia de acces la ap ă cald ă prin echiparea ș colilor cu boilere performante * tot în urma unei alte campanii desf ă ș urate de Crucea Ro ș ie, Gr ă dini ț a cu program prelungit nr. 51 ș i Ș coala Gimnazial ă...
Citeste mai multe...

Pagini