Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

* p otrivit speciali ș tilor, un banal sandvi ș cu pâine, brânz ă topit ă ș i salam poate con ț ine 29 de aditivi alimentari, inclusiv dextroz ă , nitrit de sodiu, acetat de sodiu, acetat de calciu, acid lactic, acid ascorbic, ascorbat de sodiu, erithorbat de sodiu, lecitin ă (din soia), citrat de...
Citeste mai multe...
* înscrierile se fac pân ă pe 14 martie 2021 Școala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila, cu sprijinul Consiliului Județean și al Primăriei Municipiului, organizează pe 23 martie 2021, în format online, cea de-a XI-a ediție a CONCURSULUI NAȚIONAL DE MUZICĂ UȘOARĂ PENTRU COPII “ARMONIILE...
Citeste mai multe...
* monumentalul imobil al fostei Ș coli nr. 3, construit în urm ă cu aproape 100 de ani, a intrat în reabilitare în urm ă cu mai mult de 10 ani, îns ă lucr ă rile s-au blocat la scurt timp dup ă deschiderea ș antierului ș i blocate au r ă mas pân ă în zilele noastre * fosta ș coal ă a devenit între...
Citeste mai multe...
* asta a reie ș it în urma unui sondaj realizat de Organiza ț ia “Salva ț i Copii” * dup ă reluare orelor “clasice”, marea majoritate a celor chestiona ț i sunt de p ă rere c ă trebuie recapitulat ă materia Cei mai mulți dintre părinți (78,4%) și profesori (73,1%) consideră că elevii trebuie să...
Citeste mai multe...

Pagini