Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zona "metropolitana Braila-Galati", scoasa la concesionare in scop agricol

Consiliul Judetean Braila a aprobat, recent, concesionarea, prin licitatie publica deschisa, pe o perioada de un an, a unei suprafete de 1.634,74 ha, situate in perimetrul localitatii Vadeni. Suprafata amintita face parte din domeniul public al judetului si se afla in administrarea CJ, iar intirzierea investitiilor impune exploatarea acesteia in regim agricol, pina la alocarea fondurilor necesare construirii, in zona, a unui centru industrial.
Potrivit documentatiei prezentate consilierilor, suprafata de pamint vizata, din care 1.514,88 ha reprezina teren agricol, iar restul teren neagricol, a fost in administrarea SC "Agrozootehnica Vadeni", iar acum se afla in administrarea CJ, avind ca destinatie finala realizarea unui program de investitii in zona metropolitana Braila-Galati, pentru crearea unui puternic mediu de afaceri. "Pentru a nu ramine nefolosit, pina la inceperea lucrarilor de investitii, s-a hotarit concesionarea acestui teren, motivat de: cresterea productiei agricole, prin exploatarea a 1.514,88 ha teren agricol si folosirea a 119,86 ha teren neagricol, suprafete care la data aceasta sint lipsite de sarcini contractuale; exploatarea in conditii de eficienta si asigurarea intretinerii terenului agricol; crearea de noi locuri de munca; satisfacerea interesului public, prin cresterea productiei agricole, cit si a veniturilor bugetare; asigurarea protectiei mediului si conservarea calitatii terenului", se arata in studiul de oportunitate. Consilierii au fost de acord ca, in cazul in care nu se desemneaza un cistigator dupa desfasurarea a doua licitatii deschise consecutive, sa se recurga la procedura de negociere directa.
Important de retinut este faptul ca pe terenul respectiv se afla amenajari de irigatii si conducte sub presiune, care se afla in patrimoniul "Agrozootehnica Vadeni" SA si de aceea, concesionarul terenului va trebui sa stabileasca relatiile juridice ce decurg din aceasta situatie, cu firma amintita. Pe perioada derularii contractului de concesiune, terenul nu poate face obiectul unor contracte de subconcesiune. In plus, termenul de concesiune poate fi prelungit, cu acordul ambelor parti, pentru o perioada cel mult egala cu un an agricol. Redeventa anuala a fost propusa ca echivalentul in lei a 649 de tone de griu, iar pretul griului se va stabili dupa cotatia acestui produs, "la vedere, la Bursa Internationala deTranzactii Financiare Futures si cu optiuni LIFE de la Londra, la cursul de referinta leu/dolar SUA, stabilit de BNR la data scandenta".
La licitatie pot participa persoanele juridice romane sau straine care au ca obiect de activitate "exploatari agricole" si care fac dovada cumpararii caietului de sarcini, contra sumei de 200 lei RON. Garantia de participare la licitatie este de 10.000 lei RON.

Alte 1.467,25 ha, de concesionat, in zona Vadeni

Aceeasi decizie, de concesionare, pe o perioada de un an, prin licitatie publica deschisa, a fost luata si in privinta unei a doua suprafete de teren, de 1.467,25 ha, din zona Vadeni. Pamintul vizat reprezinta, de fapt, 952,25 ha teren arabil, restul fiind teren nearabil, care a fost in administrarea SC "Orizicola" SA Baldovinesti si a trecut in administrarea CJ Braila. Si aceasta suprafata de teren urma a fi cuprinsa in proiectul zonei metropolitane Braila-Galati, care este aminat, din lipsa de fonduri. In aceasta zona s-au aflat orezarii, iar amenajarile specifice (canale de alimentare si evacuare a apei, conducte si instalatii hidrotehnice) se afla in patrimoniul SC "Galacamor" SRL Galati, cu care se vor regla relatiile juridice. In acest caz, redeventa a fost stabilita ca fiind echivalentul in lei a 340 tone de griu, pretul griului fiind fixat in aceleasi conditii. Conditiile de participare la licitatie sint similare cu acelea stabilite pentru terenul anterior.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii