Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zona Liberă Brăila, interesată să preia Parcul Industrial

Mai exact, a fost propusă varianta concesionării suprafeţei de aproximativ 4 ha, împreună cu cele 4 hale, printr-o licitaţie publică şi continuarea lucrărilor la cele două clădiri administrative, la clădirea-poartă, precum şi a lucrărilor exterioare, cu sprijinul CLM sau prin alte modalităţi de finanţare. Conducerea AZL aminteşte că IPTANA a realizat, pentru acest obiectiv, un studiu de fezabilitate prin care au fost propuse soluţii de fundare a clădirilor parcului având la bază un foraj geotehnic realizat în zonă, dar nu pe amplasamentul parcului, cu recomandarea ca proiectele de execuţie să se bazeze pe foraje geotehnice executate pe amplasament. Potrivit datelor prezentate consilierilor, "amplasamentul parcului pe malul Dunării este pe un teren dificil de fundare, cu succesiune pe verticală de straturi compresibile iar pe orizontală, din două tipuri de umpluturi, una recentă şi una veche de circa 80 de ani, consolidată. Clădirile A, B, C au fost proiectate şi realizate pe sisteme de fundare din 4 radiere alăturate şi nu sunt probleme de degradare, cu excepţia tasărilor uniforme de circa 200 mm.(...) Clădirile A,B,C sunt complet închise, finisajele sunt realizate în proporţie de 80%, instalaţiile sunt realizate în proporţie de 70%, iar pardoselile nu sunt executate deloc". Consilierii au mai fost informaţi că valoarea lucrărilor executate în Parcul Industrial este de 2,9 milioane euro şi mai sunt de executat lucrări de 3,1 milioane euro, la preţul actual al pieţei. Ei au aflat şi ce lucrări sunt necesare: "Clădirile A, B şi C pot fi puse în funcţiune prin terminarea finisajelor şi au o stare relativ bună, uşor degradată datorită neutilizării lor. Ele îndeplinesc condiţiile de rezistenţă şi stabilitate. Toate fundaţiile celor 4 depozite au clasele de beton pevăzute în proiecte, dar sunt puternic fisurate, în proporţie de 90% din lungime, datorită tasărilor neuniforme şi contracţiilor. Ele pot fi folosite numai după întocmirea unui proiect de reabilitare îmbunătăţit, care să ţină seama de natura dificilă a terenului de fundaţie".
Amintim că obiectivul Parc Industrial este compus din clădirea financiară, cea expoziţională şi casa-poartă, 4 depozite de producţie şi utilităţi, toate situate pe o platformă amplasată pe malul Dunării, în zona bacului. Şantierul pentru Parcul Industrial a început în 18.04.2003, iar lucrările contractate trebuia să se termine la data de 30.10.2005. În anul 2004, au fost constatate primele tasări la obiectivele deja construite, iar în 2005 s-au observat primele fisuri la fundaţiile celor 4 depozite. Ca urmare a acestor probleme, Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) a oprit şantierul, în perioada 22.02.2005-28.07.2005. În 2.08.2005, firma Alke Ilk Umut J.V. a anunţat unilateral rezilierea contractului sau reluarea acestuia în condiţiile impuse de Alke, la câteva zile după ce ISC a decis reluarea lucrărilor. Deoarece ministerul şi organismele UE care au finanţat proiectul nu au fost de acord cu acest ultimatum, şantierul a rămas închis până la ora actuală, fără a se finaliza lucrările.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii