Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ziua portilor deschise la "Laminorul"

Vineri, la ora 10.00, conducerea societatii "Laminorul", a organziat un tur al uzinelor, in cadrul actiunii Ziua Portilor Deschise. In decursul a doi ani de cind firma a fost preluata de "Donau Commodities", aceasta a avut o evolutie pozitiva, actionarul majoritar implicindu-se imediat in relansarea activitatii. Acesta a asigurat finantarea achizitionarii de materie prima, finantarea pornirii activitatii de productie, fonduri pentru investitii si fonduri pentru crearea unor conditii bune de lucru. De la privatizare, capitalul social a crescut de 2,56 ori, astfel incit, de la 1 septembrie, capitalul este de 20,9 mil Euro.
Daca in anul 2007 exporturile reprezentau 41,5%, in 2008, pe primele opt luni, exportul a reprezentat 72,2% din totalul de vinzari. Pentru realizarea productiei la nivelul planificat s-au efectuat angajari de personal iar salarizarea este dintre cele mai bune din zona. In domeniul investitiilor o atentie deosebita s-a acordat imbunatatirii conditiilor de lucru, eliminarea muncii fizice grele si dezvoltarii tehnologice. Se realizeaza reabilitarea halelor, a grupurilor sociale, s-au efectuat dotarile necesare desfasurarii normale a productiei, s-au realizat si sint in curs de realizare lucrarile de modernizare a fluxului tehnologic la sectiile de productie pentru excluderea efortului fizic si, in paralel, se efectueaza studiile de fezabilitate pentru lucrarile mari necesare cresterii performantelor. "Incercam sa subliniem dorinta de dezvoltare a firmei, astfel incit sa reprezinte o forta pe piata profilelor laminate la cald in Romania si Europa si reprezentativa pentru orasul Braila. Se doreste ca traditia prelucrarilor siderurgice sa continue la Braila, sa fie cunoscuta in timpurile ce vor urma, motiv pentru care firma este dispusa sa puna la dispozitia Muzeului Brailei o serie de utilaje vechi cu mare valoare de patrimoniu industrial", a precizat directorul societatii, Virgil Sinca.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii