Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zile grele pentru bancile comerciale si clientii acestora

Incepind de astazi, bancile nu vor mai putea acorda credite in valuta decit persoanelor fizice sau juridice acoperite natural la risc valutar, daca suma totala a creditelor in valuta, acordata anterior acestei date, a depasit plafonul de 300% fata de fondurile proprii - in cazul institutiilor de credit persoane juridice romane, sau fata de fondurile proprii - in cazul institutiilor de credit straine determinate pentru luna anterioara celei pentru care se face raportarea. Potrivit Normelor privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor din credite valutare, publicate in "Monitorul Oficial", care intra in vigoare azi, o persoana juridica sau fizica este acoperita in mod natural la risc valutar daca aceasta genereaza fluxuri nete de numerar in valuta cotata, care sa permita rambursarea la termen a fiecarei rate de credit, compuse din principal si dobinda. Bancile care, la aceasta data, inregistreaza depasiri ale plafonului trebuie sa se incadreze in respectiva limita pe o perioada de timp, stabilita de BNR. De asemenea, trebuie sa raporteze lunar, in termen de cel mult 17 zile de la sfirsitul lunii, nivelul expunerilor din creditele in valuta acordate.De retinut este faptul ca a fost modificat si Regulamentul 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor. Astfel, fiecare client va fi evaluat potrivit performantelor financiare, realizate potrivit normelor interne ale bancii, pe baza unui punctaj atribuit unor factori cantitativi sau calitativi. Factorii cantitativi luati in considerare sint: lichiditatea, solvabilitatea, profitabilitatea si risc, inclusiv cel valutar, in timp ce in categoria factorilor calitativi se incadreaza modul de administrare, garantiile, calitatea actionariatului si conditiile de piata. Altfel spus, BNR imparte potentialii clienti ai bancilor comerciale in cinci categorii de performanta financiara, de la "A" la "E", in ordinea descrescatoare a calitatii acestora. Daca persoanele fizice sint clasificate doar in trei categorii, A, B si C, la cele juridice avem in plus inca doua, adica in total A, B, C, D si E. In categoria A ar trebui sa intre clientii cu venituri certe si permanente exprimate si incasate in moneda in care este exprimat creditul. Cum majoritatea populatiei active din Romania isi incaseazaveniturile in lei, pentru un credit in valuta nu s-ar incadra in clasa A(cea mai buna performanta financiara) decit extrem de putinepersoane, care isi incaseaza drepturile banesti in euro sau dolari.In categoria B de performanta financiara sint incluse persoanelecare au veniturile exprimate in moneda in care este exprimatcreditul, dar incasat intr-o alta moneda. In aceste conditii, doarangajatii companiilor multinationale, care sint platiti in lei indexati cueuro sau dolari, vor avea sanse sa mai acceada la un credit invaluta.Nici persoanele juridice nu au scapat de clasificarea BNR. Pentruacestea, bancile vor efectua o evaluare calitativa sicantitativa, evaluare care, in final, trebuie sa conduca la incadrareafirmei intr-una din categoriile de performanta mentionate mai sus. Inacest caz, este posibil ca exportatorii, care au contracte mai ales ineuro, sa fie in avantaj si sa obtina credite in valuta mai usor.In categoria C intra toate persoanele care nu se incadreaza incriteriile A si B, adica peste 90% din cetatenii acestei tari.
Categorie articol: 

Comentarii