Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zeci de incendii de vegetaţie uscată şi mirişti, în doar câteva zile

• Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila a fost solicitat să intervină în numeroase locuri, pe câmpurile din preajma unor localităţi rurale, dar şi lângă municipiu, pe digul Brăila - Galaţi

 

În ultimele zile, subunităţile de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” Brăila au intervenit pentru limitarea şi lichidarea a nu mai puţin de 24 incendii de mirişte, vegetaţie uscată şi gunoi menajer, în localităţile Brăila, Făurei, Însurăţei, Măxineni, Viziru, Dudeşti, Cazasu, Spiru Haret, Jirlău, Chiscani, Surdila Greci, Zamfireşti, Bordei Verde, Latinu şi Ulmu, în Insula Mare a Brăilei şi pe Şoseaua dig Brăila - Galaţi.

Incendiile au fost cauzate fie de fumatul în locuri neamenajate, fie de folosirea focului deschis în spaţii deschise, lăsat nesupravegheat. În total, au ars aproximativ 120 ha de mirişte şi circa 30 ha vegetaţia uscată şi gunoi menajer.

În scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru limitarea propagării şi dezvoltării incendiilor, precum şi de protecţie a bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila reaminteşte persoanelor fizice şi juridice, ce deţin sau folosesc terenuri agricole, câteva dintre măsurile ce trebuie respectate la arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale.

În primul rând, ISU Brăila atrage atenţia că arderea miriştilor este interzisă. Excepţia de la această regulă o constituie doar situaţia în care arderea se impune ca o măsură de carantină fitosanitară dovedită prin documente emise de autoritatea care are competenţă în acest domeniu, respectiv Unitatea Fitosanitară din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Agricultură. În acest caz arderea se va executa numai după obţinerea acceptului din partea autorităţii competente pentru protecţia mediului, respectându-se cu stricteţe măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru astfel de activităţi.

Arderea vegetaţiei uscate este permisă însă numai după luarea unor măsuri stricte astfel încât focul să poate fi ţinut sub control.

 

Arderile se vor executa numai pe  timp de zi şi în condiţii meteo fără vânt

Dacă se întrunesc condiţiile necesare, executarea arderii miriştii se face numai după:

- acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului, în cazul arderii miriştilor (Agenţia pentru Protecţia Mediului poate emite acest accept numai dacă arderea se impune ca o măsură de carantină fitosanitară dovedită prin documente emise de autoritatea care are competenţă în acest domeniu, respectiv Unitatea Fitosanitară din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Agricultură);

- informarea în prealabil a serviciului privat/voluntar pentru situaţii de urgenţă;

- obţinerea permisului de lucru cu focul ce este emis prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest scop.

Arderile se vor executa numai pe  timp de zi şi în condiţii meteo fără vânt.

Pentru arderea miriştii (terenul agricol pe care au rămas, după recoltare, părţile inferioare ale tulpinilor de cereale păioase sau ale altor plante cultivate), se vor lua următoarele măsuri:

- parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

- izolarea zonei de ardere faţă de căile de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

- asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

- asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

- asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire.

 

Supravegheaţi permanent focul!

Pentru arderea vegetaţiei uscate (plantele cu rădăcină în pământ care s-au uscat şi care nu se mai utilizează în sistemul economic) şi a resturilor vegetale (deşeurile vegetale rezultate în urma activităţilor de curăţare a copacilor, arbuştilor, zonelor de siguranţă de-a lungul căilor ferate şi drumurilor, de rărire a pădurilor şi altele asemenea), se vor lua următoarele măsuri:

- colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;

- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier ori construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

- curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;

- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

- supravegherea permanentă a arderii;

- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

- se interzice acoperirea cu pământ a focarelor.
Categorie articol: 

Comentarii