Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vineri, termen limită pentru viza anuală la renta viageră agricolă

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Brăila a anunţat că mai sunt doar câteva zile, mai precis până vineri 29 august, până când mai primesc pentru viză anuală carnetele de rentier agricol. Pentru această formalitate, beneficiarul trebuie să se prezinte personal cu actul de identitate în original, carnetul de rentier agricol şi opţional document coordonate bancare pentru cei care vor ca banii să le fie viraţi direct în cont. În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin mandatar, acesta trebuie să prezinte procura specială în original şi copie, plus cartea de identitate a mandatarului, în original şi în copie. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia poate fi încasată de moştenitori.
Până la începutul acestei săptămâni, APIA Brăila aplicase viza anuală pe 5.251 de carnete de rentier, cu precizarea că anul trecut au venit la viză 5.639 beneficiari.
Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan vândut şi echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan. Plata se face în lei, prin raportare la cursul mediu de schimb calculat de Banca Naţională Română, din anul pentru care aceasta se datorează. APIA Central a anunţat încă din iulie că, la nivel naţional, a făcut plata unei prime tranşe din renta viageră aferentă anului 2013, pentru beneficiarii care şi-au vizat carnetele de rentier în perioada 1-31 martie 2014 şi au avut deschise conturi bancare.

 
Categorie articol: 

Comentarii