Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vineri este ultima zi pentru plata darilor locale pe trimestrul III

Vineri, 15 septembrie, este ultima zi in care mai puteti achita fara penalizari impozitele si taxele locale aferente trimestrului III al anului fiscal 2006. Aceasta in cazul in care nu ati achitat, pina la 15 martie, integral, obligatiile catre bugetul local, beneficiind totodata de o bonificatie de 10%. Darile catre stat pot fi insa onorate si in rate egale trimestriale, respectiv pina la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie.In cazul in care optati pentru plata trimestriala a impozitelor sitaxelor locale, insa nu achitati suma aferenta trimestrului III,incepind de simbata, 16 septembrie, veti plati penalitati de intirziere de 0,1% pe zi pentru suma datorata.Cine nu plateste impozit pe locuintaImpozitul pentru imobile se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2%pentru cladirile situate in mediul urban si de 0,1% pentru cladirile inmediul rural la valoarea impozabila a cladirii. Impozitul pe teren sestabileste luind in calcul numarul de metri patrati de teren, rangullocalitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria defolosinta a terenului.Cei care construiesc un nou imobil nu platesc impozit daca seincadreaza in conditiile Legii locuintei nr.114/1996 sau daca aceacladire este realizata pe baza de credite, in conformitate cu OGnr.19/1994.Pentru cei care detin mai multe locuinte impozitul creste progresiv,astfel: pentru prima casa in afara celei de domiciliu, acesta va fimai mare cu 15%, pentru a doua - cu 50%, pentru a treia - cu 75%,pentru a patra - cu 100% si tot atit pentru urmatoarele. Taxa peautovehicule este stabilita in functie de capacitatea cilindrica aacestora, pentru fiecare 200 centimetri cubi sau fractiune dinacestia.Veteranii de razboi, persoanele persecutate din motive politice dedictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum sideportatii si prizonierii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvelenerecasatorite ale veteranilor de razboi beneficiaza de scutire de laplata impozitelor si a taxelor locale. Revolutionarii si urmasii eroilor-martiri ai revolutiei din Decembrie 1989 sint scutiti de la plataimpozitului pe cladiri si terenul aferent acestora, precum si de laplata taxei asupra mijloacelor de transport pentru autoturismehycomat si mototricicluri.De la anul vom plati altfelPlata impozitelor si taxelor se poate face de luni pina vineri, intreorele 8.00-15.30, la cinci centre de colectare care functioneaza inmunicipiu: Piata Traian, B-dul Al. I. Cuza nr.105, Str. GrigoreAlexandrescu, cartierul Brailita si la Caminul Cultural din cartierulChercea.Reamintim ca, potrivit ultimei variante de Cod Fiscal, aprobata deExecutiv, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2007, plata taxelor siimpozitelor locale se va face de doua ori pe an, in rate egale, la 31martie si 30 septembrie.
Categorie articol: 

Comentarii