Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Viceprimarul orașului Ianca, Mircea Mircescu, acuzat de conflict de interese

* inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI) au emis, ieri, un comunicat de presă privind starea de incompatibilitate sau conflict de interese în cazul a șapte aleși locali * printre aceștia se numără și viceprimarul orașului Ianca, PSD-istul Mircea Mircescu, acuzat că a votat un proiect în anul 2017, privind închirierea unui teren de către o societate unde soția sa este asociat unic și administrator * Mircescu se apără și susține că atunci când a votat proiectul soția sa nici măcar nu luase în calcul închirierea acelui teren

 

 

 

Acuzații din partea inspectorilor Agenției Naționale de Integritate (ANI) la adresa viceprimarului orașului Ianca, PSD-istul Mircea Mircescu. ANI a emis, ieri un comunicat de presă în cadrul căruia, printre alți șase aleși locali, și vicele din Ianca este acuzat de conflict de interese administrativ. Mai exact, potrivit inspectorilor, în timpul exercitării actualului mandat de viceprimar (2016-2020), Mircescu a participat la deliberarea și adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Ianca din data de 31 mai 2017, în urma căreia a fost încheiat un contract de închiriere între Consiliu și o societate comercială, unde soția sa deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator. Obiectul contractului a fost privitor la închirierea unui teren din domeniul privat al orașului.

”Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 75 și 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05 iulie 2019), ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05 iulie 2019), coroborate cu dispozițiile art. 228, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 (în vigoare începând cu data de 05 iulie 2019)”, se arată în cadrul comunicatului ANI.

Mai exact, potrivit pasajelor din lege publicate de Agenție articolele respective se referă la: art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”; art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”; art. 75 din Legea nr. 393/2004, în vigoare până la data de 05 iulie 2019, potrivit căruia „(1) Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri; d) o altă autoritate din care fac parte; e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte. (2) Fapta aleșilor locali de a încălca legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni”; art. 77 din Legea nr. 393/2004, în vigoare până la data de 05 iulie 2019, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”; art. 46 din Legea nr. 215/2001, în vigoare până la data de 05 iulie 2019, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.”; respectiv art. 228, alin. (1), lit. a), alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, potrivit căruia „(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv”. […]; (2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei; (3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri”.

 

Mircescu susține că este nevinovat și că va contesta decizia ANI

 

Contactat de redactorii ”Obiectiv - Vocea Brăilei”, viceprimarul orașului Ianca, Mircea Mircescu, susține că toate problemele i se trag de la reclamația cuiva, astfel că încă din 2014 este anchetat de către inspectorii ANI. Acesta a dorit să precizeze că are de gând să conteste decizia ANI, deoarece în momentul în care a votat acel proiect legat de scoaterea la licitație a unei părți din terenurile de la fostul CAP, soția sa nici măcar nu se gândea să investească în zona respectivă, proiectul fiind făcut de altfel, de către un alt coleg.

”Din 2014 mă tot achetează, la reclamația cuiva, că «vezi Doamne», dețin teren de la Primărie să îl folosesc agricol. Eu nu dețin așa ceva. Nu am asociați, nu am societate. În 2017, într-adevăr, dar nu la solicitarea mea, ci a altor persoane, s-a stabilit să se închirieze un teren din incinta fostului CAP. Atunci, eu eram consilier în Consiliul Local. Am votat. Nu am nicio problemă. După un an și ceva, soția mea s-a gândit că vrea să implementeze un proiect european și a vrut să vadă dacă găsește un teren undeva unde să poată să facă. A fost în CAP cu băiatul meu, a văzut un teren acolo. A făcut o cerere pentru că voia să îl închirieze. Eu eram în Comisia de licitație, dar m-am suspendat, pentru că nu aveam voie conform legii. Asta a fost toată situația. Și ei au câștigat licitația. Terenul este în incinta fostului CAP. Este o suprafață destul de mare, poate oricine să vină să închirieze. Eu le-am trimis o adresă și un punct de vedere celor de la ANI în data de 3 martie 2020. S-a votat în Consiliul Local dacă suntem de acord cu scoaterea la licitație a acestui teren. Eu am votat în Consiliul Local, dar eu ca persoană, familia mea, nu a avut niciun interes acolo. El a fost scos la licitație la solicitarea altui coleg din Consiliul Local. Copiii dumnealui au făcut cererea. Nu eu. Colegul meu, consilier, s-a suspendat atunci în consiliu, nu a votat. Drept dovadă. A spus domnule, eu sunt în conflict de interese, este copilul meu cel care a făcut cererea, eu nu particip la vot. Și el nu a votat. Dar eu, neavând niciun interes, de ce să nu fi votat?! Pentru că puteam să fac și eu la fel ca el. Dar abia după un an și ceva s-a gândit soția mea. Mie ANI îmi reproșează că trebuia să prevăd ce se va întâmpla peste un an de zile dacă am vreun interes”, a declarat Mircescu.

Viceprimarul din Ianca a precizat că nu avea nevoie de terenuri, deoarece deține două chiar în centrul orașului, moștenite de la părinții săi, odată cu casele bătrânești. Investiția pe care ar fi dorit să o facă soția și fiul viceprimarului, potrivit acestuia ar fi fost o spălătorie auto, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat, pentru că ar fi apărut unele probleme tehnice legate de încadrarea în termenele privind finanțarea proiectului. Acesta a mai adăugat că suprafața terenului este de 1.900 mp, fără a putea preciza cu exactitate durata contractului de închiriere, dar cu mențiunea că în niciun caz nu este pe 49 de ani.

Vicele ne-a trimis și o copie a adresei pe care a adresat-o inspectorilor ANI, în încercarea de a clarifica situația.

”Din punctul meu de vedere lucrurile sunt extrem de clare, în sensul că nu am încălcat sub nicio formă regimul juridic al conflictelor de interese la adoptarea Hotărârii Consiliului Local nr. 44/31.05.2017, pentru că ea nu a fost inițiată la solicitarea mea, ci a altor persoane, dovadă că în acel an s-a organizat licitația publică doar pentru terenul în suprafață de 3.861 mp, care a constituit Lotul 1 din acea dezmembrare, prezentându-se la licitație doar persoanele la cererea cărora s-a dezmembrat acel teren și s-a inițiat concesiunea. (...) Chiar nu a fost vreo intenție la acea dată, pentru că îmi era foarte simplu să nu particip la vot, interesul a apărut cu mult mai târziu anul următor (când s-a ivit o oportunitate de finanțare din fonduri nerambursabile) și nici atunci nu am considerat că ar putea fi o suspiciune de încălcare a regimului juridic al conflictului de interese, pentru că pur și simplu la adoptarea acelei hotărâri nu exista nicio intenție de a participa la vreo licitație de concesionare a acelor terenuri aprobate”, le-a transmis Mircescu și inspectorilor ANI în data de 3 februarie 2020.

Întrebat dacă intenționează să mai candideze pentru încă un mandat, acesta a afirmat că așteaptă să vadă cum va decurge procesul cu ANI, subliniind că încă nu a luat vreo decizie.

 

 
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii