Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Va fi implementat sistemul contractelor notariale cu semnatura digitala

Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania (UNNPR) va implementa, pina in prima jumatate a anului viitor, sistemul de semnatura digitala a actelor, model preluat dupa cel francez. Astfel, romanii vor putea semna contractele in format electronic, acest sistem insemnind eliminarea arhivei pe suport de hirtie.
Dupa cum ne-a declarat vicepresedintele UNNPR, notarul Vasile Varga, in cadrul celui de al VIII-lea Congres al Notarilor Publici din Romania (desfasurat la Sinaia, in perioada 19-22 noiembrie) a fost semnat si autentificat primul act autentic electronic, care a constat intr-o vinzare-cumparare imobiliara.

Modul de operare

Procedura a constat in afisarea pe ecranul calculatorului a actului si anexelor sale - in format pdf - si anume planul situarii imobilului, extrasul de carte funciara, documentul de urbanism, toate acestea din urma fiind obtinute pe cale electronica. Atit vinzatorul, cit si cumparatorul au fost prezenti si identificati de notar, care a procedat la citirea actului.
Dupa aceasta operatiune, partile au fost intrebate daca au de facut observatii sau modificari. Din moment ce proiectul actului a fost aprobat de parti s-a trecut la semnarea sa efectiva, care s-a realizat cu un stylo pe ecran tactil-grafic. Ulterior semnarii de catre parti, notarul instrumentator poate semna si el grafic pentru a respecta procedura comuna, dar aceasta semnatura nu are aceeasi valoare ca in cazul actelor pe suport de hirtie. Pentru ca actul sa fie autentificat, notarul va introduce dispozitivul personal care genereaza semnatura sa electronica.
Apoi, server-ul central va proceda la recunoasterea/autentificarea identitatii notarului. Odata ce aceasta a fost confirmata, notarul va putea aplica semnatura sa electronica pe actul notarial. Verificarea presupune si verificarea certificatului. Adica se controleaza daca certificatul notarului nu a fost repudiat, alterat etc. aceasta fiind o etapa obligatorie a semnaturii electronice.
Dupa semnarea de catre notar, actul este transmis in forma sa definitiva catre Minutierul Central (tinut de server-ul ADSN, care contine cite un fisier alocat fiecarui notar), astfel incit actele fiecarui notar vor fi inregistrate in fisierul ce i-a fost alocat.
Dupa transmiterea catre Fisier, notarul primeste confirmarea inregistrarii actului, acesta fiind momentul din care el poate elibera asa-numitele copii autentice catre parti. Simultan cu inregistrarea actului in Minutierul Central, o copie electronica a actului este transmisa Fisierului de Conservare a ipotecilor, urmind ca in 48 de ore sa se obtina mentiunea inscrierii ipotecii, daca este cazul, aceasta putind fi transmisa catre clienti.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii