Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Un reprezentant al ASF, ales vicepreşedinte în Comitetul InsurTech Task Force (ITF) al EIOPA

Călin Rangu, director al Direcţiei Supraveghere Intermediari şi Monitorizarea Regulilor de Conduită şi reprezentantul ASF în Comitetul InsurTech Task Force (ITF) din cadrul Autorităţii Europene pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA), a fost ales în unanimitate vicepreşedinte al ITF, în prima reuniune a Comitetului, care a avut loc pe 20 februarie 2018.

Rangu a devenit anul trecut membru al ITF, ca urmare a unei selecţii individuale ce a avut loc la nivelul celor 27 de ţări membre ale EIOPA, fiind şi reprezentantul ASF în cadrul Comitetului Consumer Protection and Financial Innovation unde se elaborează recomandările şi ghidurile tehnice de aplicare a legislaţiei în asigurări pe domeniul distribuţiei şi a regulilor de conduită.

Conform mandatului dat de Board of Supervisors al EIOPA, Comitetul ITF va conduce activităţile EIOPA referitoare la activităţile şi problemele legate de InsurTech. Prin InsurTech se înţelege inovaţia susţinută tehnologic în domeniul asigurărilor şi a pensiilor private, indiferent de natura sau dimensiunea furnizorului produselor sau serviciilor.

 

Principalele priorităţi ale Comitetului ITF se referă la:

 • Utilizarea Big Data pentru asigurători şi intermediari, entităţi existente sau start-up-uri în domenii precum: stabilirea preţurilor, subscriere, managementul daunelor, vânzări şi marketing din perspectiva impactului etic, a granularităţii profilelor şi a evaluării riscurilor, a disponibilităţii produselor şi serviciilor pentru consumatori, în vederea protejării acestora;
 • Monitorizarea riscurilor cibernetice prin înţelegerea impactului şi luarea măsurilor necesare din perspectiva oportunităţilor şi a provocărilor;
 • Adaptarea tehnicilor de supraveghere din perspectiva InsurTech, identificarea posibilelor bariere legislative faţă de inovaţia tehnologică, aplicarea principiului proporţionalităţii în domeniul inovaţiei financiare (de exemplu start-up-uri în asigurări de tip peer-to-peer);
 • Analizarea noilor modele de afaceri şi de valoare adăugată adusă de tehnologiile digitale datorită fragmentării proceselor de afaceri prin apariţia a noi jucători tehnologici pe piaţa asigurărilor;
 • Monitorizarea colaborării dintre societăţile de asigurare şi furnizorii de tehnologii nesupravegheaţi de autorităţi financiare, de exemplu furnizorii de cloud-computing.

 

ASF a constituit, la sfârşitul anului 2017, propriul grup InsurTech, care va avea printre atribuţii:

 • Încurajarea tehnologiilor inovatoare în favoarea consumatorilor;
 • Monitorizarea dezvoltărilor tehnologice inovatoare din perspectiva: reglementărilor actuale şi a celor necesare a fi aplicate în viitor, a conduitei companiilor care promovează astfel de soluţii şi a entităţilor care utilizează tehnologi şi soluţii inovatoare;
 • Susţinerea tehnologiilor inovative în mod controlat şi în avantajul consumatorilor respectând drepturile şi interesele acestora din perspectiva identităţii digitale, a activelor dematerializate pe care le deţin şi a datelor cu caracter personal;
 • Identificarea riscurilor cibernetice şi propunerea de măsuri de gestionare a acestora;
 • Crearea unui cadru suport pentru companiile care dezvoltă soluţii inovatoare în avantajul consumatorilor în vederea îmbunătăţirii gradului de cuprindere a asigurărilor, creşterii calităţii serviciilor şi reducerii costurilor de asigurare prin utilizarea digitalizării;
 • Încurajarea şi acordarea de consultanţă companiilor şi hub-urilor tehnologice pentru înţelegerea şi aplicarea reglementărilor ASF şi a celor europene;
 • Acordarea de asistenţă în vederea aplicării tehnologiilor de inteligenţă artificială;
 • Publicarea de informaţii, recomandări şi punerea la dispoziţie de resurse specializate.

ASF este o instituţie activă la nivel european prin implicarea directă în consilii de conducere, comitete şi grupuri de lucru ale instituţiilor europene precum: EIOPA, ESMA, ESRB şi internaţionale precum: IAIS, IOSCO şi IOPS.
Categorie articol: 

Comentarii