Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Un nou proiect pentru calificarea forţei de muncă, lansat la Brăila

La sediul Şcolii Române de Afaceri a avut loc ieri conferinţa de lansare a proiectului "Calificarea, un capitol din viaţa ta!", finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul va fi implementat de SC Bardrom Security SRL, în parteneriat cu Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerei de Comerţ şi Industrie-Filiala Brăila şi SC Bosfor Tour- Exim SRL şi se va încheia pe 30 septembrie 2011.

Obiectivele şi rezultatele estimate au fost prezentate de către Vasile Bârdă, manager proiect şi Gabriel Ciulinaru, asistent manager. Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea nivelului de calificare sau recalificare a angajaţilor din întreprinderile productive şi prestarea de servicii, în vederea adaptării la cerinţele unei pieţe a muncii flexibile. Grupul ţintă este format din 186 de angajaţi, bărbaţi şi femei, din întreprinderi din judeţele Brăila, Buzău şi Ialomiţa. Se estimează că în cadrul acestui proiect vor fi calificaţi 120 de angajaţi, în meseria "agent pază şi ordine", 14 persoane în meseria de "fierar betonist, montator prefabricate", 24 persoane în meseria de "zidar, pietrar, tencuitor", 14 persoane în meseria de "coafor", 14 persoane în meseria de "confecţioner tâmplărie de aluminiu şi mase plastice". Valoarea eligibilă a proiectului se ridică la suma de 2.260.321 lei, dintre care 2.082.884 lei reprezintă contribuţia Fondului Social European, 64.419,12 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din bugetul naţional şi 113.017 lei contribuţie proprie a beneficiarului de contract.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii