Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Un "munte" de cuvinte

Acel reazem, devenit "Obiectiv Junior", ne-a învăţat să sorbim cu o lăcomie teribilă fiecare stare lăuntrică, fiecare sentiment profund, fiecare dorinţă însetată a firii. Toate, adunate într-un singur univers de cuvinte nesăbuite, cuibărit în propriile instincte.

Gândindu-ne la însemnătatea experienţei acumulate în cadrul colaborării cu "Obiectiv- Vocea Brăilei", aceasta porneşte de la puţin, aş zice. De la simpla dorinţă de a realiza acţiuni care să-ţi fie utile şi care îşi dezvoltă orizonturile pe parcurs. Cu cât te implici mai mult, cu atât satisfacţia e mai mare şi te hrăneşti din curiozitatea articolului viitor pe care va trebui să-l scrii.

Când rostim "Obiectiv Junior " ne gândim la acea emoţie puternică, la acea curiozitate intensă, la un interes constant în ceea ce priveşte cunoaşterea. Te situezi brusc într-o colectivitate unde contează ce ştii să realizezi, iar noi am încercat ca fiecare articol să fie pe placul multora dintre cititori. Începi "activitatea" într-un mod stângaci, balanţa se clatină tocmai din teama cauzată de emoţiile învălmăşite care pulsează înlăuntrul tău, dar primul contact cu colegii, primul articol, primele critici şi primele încurajări îţi dau încrederea necesară şi te fac să realizezi cât de simplu era totul încă din prima clipă în care ai păşit în redacţie.

"Obiectiv -Junior" ne-a oferit şansa de a ne exprima liber ideile care pot fi pro sau contra opiniilor cititorilor, însă acest risc trebuie să ni-l asumăm, fiind conştienţi de diversitatea părerilor. În viziunea noastră, această rubrică se caracterizează în special prin aventură. O aventură ce îmbină utilul cu plăcutul, cunoaşterea cu evoluţia, curiozitatea cu spiritul de inovaţie. Situaţiile diferite în care te găseşti când realizezi un articol te ajută să jonglezi cu tine însuţi, iar noi am încercat să transpunem idei şi concepţii simple, împletite cu grijă în această pagină totalmente aparte.

În joaca de cuvinte am învăţat că în orice spaţiu închis, întunecat, există şi o firimitură de lumină. Acea fărâmă, acea pată albă care îţi îndrumă pasul obosit, şovăielnic şi care te înalţă neîncetat pe muntele încărcat de extaz şi de bucurie. Da, pagina aceasta este un munte de cuvinte pe care noi, tinerii, îl parcurgem fără oprire. Dar ca pe orice munte, există posibilitatea de a aluneca într-o genune chiar atunci când te aştepţi mai puţin. De aceea ne cerem iertare pentru orice cuvânt lipsit de chibzuinţă, pentru orice situaţie nefavorabilă, pentru orice gest impropriu prefăcut în vagi propoziţii.

Pentru puţinele cuvinte sau pentru frazele lungi, "plictisitoare", care, poate, v-au întâmpinat aici, în fiecare săptămână.
Ne vom reîntâlni la toamnă, cu acea admiraţie neţărmurită pentru voi, cei care vă hrăniţi necontenit din sămânţa acestui cotidian. Ne vom reîntâlni iarăşi pe acest munte de cuvinte, în această aventură însufleţită de propria gândire. În această înflăcărare de idei se va zămisli şi o parte din noi înşine. Se va întipări puternic în acest elan al înfruptării. Un pictor, în fiecare tablou îşi imprimă o parte din viaţa sa, o parte din trăirile sale şi un imbold lăuntric ce nu poate fi descris cu uşurinţă nicicând. Din sufletul său se naşte o armonie de culori excepţionale. Prind viaţă opere de o semnificaţie cu totul deosebită. Tot aşa sperăm şi noi ca articolele să nască ceva în interiorul fiecărui cititor, iar cuvintele să rămână ţintuite în măruntaiele voastre. Căci, precum spune un vechi proverb latinesc, "Vorbele zboară, iar scrisul e cel care rămâne ... "
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii