Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Trebuie depuse raportarile contabile pentru primul semestru

Agentii economici, indiferent de forma de proprietate, trebuie sa
intocmeasca si sa depuna la Fisc, pina la data de 15 august 2007,
raportarile contabile pentru primul semestru al acestui an.
Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data
infiintarii pina la 30 iunie 2007, precum si persoanele juridice care
se afla in curs de lichidare vor depune o declaratie, in acest sens,
pe propria raspundere.
Formularul electronic al raportarilor contabile pentru primul
semestru, continind formularistica necesara si programul de
verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin
folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul
Economiei si Finantelor. Programul este pus gratuit la dispozitie. In
acest sens, agentii economici se pot prezenta cu discheta pentru
instalarea programului de asistenta la Directia Generala a
Finantelor Publice Braila.
Agentii economici vor depune discheta cu raportarile contabile
pentru primul semestru 2007 insotita de raportarile contabile listate
cu ajutorul programului de asistenta, semnate si stampilate,
conform legii. Raportarile se depun impreuna cu o copie de pe
codul unic de inregistrare, raportul adminstratorului si o copie a
balantei de verificare a conturilor sintetice.
Exceptie de la procedurile mentionate anterior fac persoanele
juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pina la
30 iunie, cit si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare.
Acestia au obligatia sa depuna o declaratie de nedesfasurare de
activitate, pe proprie raspundere. Declaratiile se depun pina la
data de 15 august.
Nedepunerea la termen a raportarilor contabile sau, dupa caz, a
declaratiilor pe proprie raspundere, cit si prezentarea de date
eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea
persoanei raportoare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda contraventionala intre 500 si 1500 lei.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii