Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Titulari mulţi, posturi puţine

Vestea bună este că Brăila stă puţin mai bine decât media de la nivel naţional. Au note peste 7.00, 40% dintre candidaţi, în timp ce la nivel naţional sunt doar 30%. Aceste rezultate nu micşorează însă presiunea asupra posturilor scoase la titularizare, pentru că pe lângă concurenţii din acest an vin şi cei din 2009 şi 2010, care au luat note peste 7.00.
Vestea proastă este că deşi Brăila are promovabilitate peste media naţională, situaţia este jalnică. Au fost discipline unde nici măcar un candidat nu a reuşit să ia notă de trecere, adică peste 5.00. De exemplu, prelucrarea lemnului - maiştri instructori sau arte vizuale, chiar dacă la aceste discipline sunt doar posturi pentru suplinire.
La alte discipline au fost note de trecere, dar niciuna peste şapte: chimie, cultură civică, educaţie muzicală de specialitate, filosofie, fizică, industrie alimentară - maiştri instructori, mecanică, profesori documentarişti, protecţia mediului, terapie educaţională. De remarcat că nici la aceste discipline nu au fost scoase la concurs posturi titularizabile, cu excepţia specializării profesor documentarist, unde sunt două posturi.
Au reuşit să ia note peste şapte toţi candidaţii care s-au înscris la disciplinele: educaţie tehnologică, mecanică - maiştri instructori, economic, administrativ şi limba rromani, numai că posturi titularizabile sunt doar la limba rromani.
Mai mult de jumătate dintre cei care s-au prezentat la examen au luat peste şapte la educaţie muzicală, educatoare, geografie, industrie alimentară, istorie, limba germană, limba română şi biologie. Aici sunt posturi titularizabile la: educatoare - 24 de posturi, limba română - 2, biologie - 2. Important de menţionat este faptul că la candidaţii din acest an se adaugă şi cei care au dat examen de titularizare în 2009 sau 2010, candidaţi care au şi ei dreptul să participe cu nota din acel an la repartizarea posturilor, astfel că nu se poate afirma că există vreo disciplină la care sunt mai multe posturi decât candidaţi.
La celelalte discipline au luat note peste şapte mult mai puţini profesori: educaţie fizică - 26%, informatică - 38%, învăţători - 27%, limba engleză - 14%, limba franceză - 17%, matematică - 44%, psihopedagogie specială - 9%, religie - 40%, economie şi educaţie antreprenorială - 25%, pentru ei fiind posturi foarte puţine sau deloc.

Titular de la Tătaru a obţinut nota 10.00 la examenul naţional

La nivel naţional sunt 26 de note maxime, dintre care una este în judeţul nostru. La limba şi literatura română profesoara Alina Elena Dascălu, titular la şcoala din Tătaru, a obţinut nota 10.00. Ea are cinci ani vechime şi a luat examenul de definitivat cu nota 9,80.
Reamintim faptul că în această ultimă sesiune de titularizare a existat şi un candidat eliminat, la limba engleză, teza fiindu-i anulată după ce a fost surprins cu mijloace audio la 45 de minute de la începerea probei scris.

Profesori din alte judeţe pot veni titulari la Brăila

Repartizarea pe posturi se va face în perioada 22 - 25 iulie, după care urmează o altă etapă, pe 27 şi 28 iulie, în care pe posturile titularizabile scoase la concurs se pot prezenta candidaţi care au susţinut examenul naţional în alte judeţe. După ce va trece şi această etapă, posturile rămase vor fi declarate netitularizabile şi vor fi oferite suplinitorilor calificaţi, repartizarea urmând să aibă loc pe 22 august. Pe 4 august se va organiza concursul pentru suplinitorii necalificaţi la nivel judeţean. Lista reactualizată cu posturile vacante se va afişa pe 27 august, iar repartizarea suplinitorilor necalificaţi va avea loc pe 30 august.
Categorie articol: 

Comentarii