Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tinerii europeni ai Şcolii Gimnaziale „Ion Băncilă”, implicaţi în proiecte Erasmus

• elevii unităţii de învăţământ sunt implicaţi în trei proiecte Eramus+: “iCity”, “From MYTHOS to LOGOS. Educational Approaches to the European folk myths and legends” şi “Achieve+”

 

Şcoala Gimnazială “Ion Băncilă” a desfăşurat în data de 16 aprilie o activitate de diseminare a produselor obţinute şi a activităţilor derulate în cadrul proiectelor Erasmus+ “iCity” (nr. referinţă 2018-1-UK01-KA229-048124_5) şi “From MYTHOS to LOGOS. Educational Approaches to the European folk myths and legends” (nr. referinţă 2018-1-EL01-KA229-047701_2). Activitatea de diseminare a avut drept participanţi cadre didactice şi elevi din judeţul Brăila şi s-a desfăşurat în cadrul concursului „Sunt un tânăr european”, organizat de şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” şi coordonat de către prof. Florena Urse. 

Conţinuturile activităţii de diseminare au inclus informaţii despre cele două proiecte pe baza unor postere de prezentare a reuniunilor de proiect (Italia şi Portugalia, şi respectiv Grecia şi Polonia), un eseu-testimonial despre mobilitatea din Roma, Italia, precum şi prezentarea detaliată a activităţilor de învăţare derulate atât anterior, cât şi pe durata reuniunilor de proiect. Informaţiile care vizează conţinuturile învăţării din cadrul celor două proiecte au fost distribuite către şcolile participante la activitatea de diseminare sub forma unor broşuri cu produse create de elevi şi tipuri de activităţi de învăţare derulate. Diseminarea a fost susţinută de coordonatorul proiectelor, prof. Lavinia Aramă, împreună cu prof. Daniela Munteanu şi elevii Sabin-Gabriel Gorea, Marian-Cristian Jalbă, Bianca-Ioana Vîju şi Ramona-Iuliana Vâlcu.

În cadrul aceluiaşi concurs, Şcoala Gimnazială “Mihail Sadoveanu” a diseminat informaţiile provenite din proiectul Erasmus+ pe care îl derulează – “Achieve+” (număr de referinţă 2018-1-PT01-kA229-047257_5). Coordonatorul proiectului, prof. Mihaela Constantin, şi echipa de proiect au oferit informaţii despre obiective, rezultate, activităţi şi produse realizate în perioada octombrie 2018 – aprilie 2019. Astfel, au fost prezentate activităţile desfăşurate în reuniunile de proiect din Portugalia şi Cehia, produsele realizate de elevi (logo, mascotă, DNA-ul enciclopedic, newsletters, jurnale culturale istorice, rezultate la chestionare, prezentări PowerPoint, filme video). Elevii din grupul-ţintă au prezentat măştile şi poveştile realizate, iar echipa de proiect a prezentat materialele încărcate pe platforma eTwinning şi a oferit pliante promoţionale despre proiect.

Prin entuziasmul participanţilor, activităţile de diseminare susţinute au dovedit încă o dată impactul ridicat pe care îl au proiectele Erasmus+ derulate, precum şi rolul lor major în integrarea tinerilor în marea familie europeană.
Categorie articol: 

Comentarii