Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Terenul agricol şi pădurile judeţului, mai scumpe decât în 2017

• terenurile extravilane din categoria păduri şi agricole au valori de circulaţie în creştere, cele mai bine cotate fiind terenurile din zonele Cazasu, Unirea, Viziru, Traian, precum şi Chiscani • hectarul de pădure este acum evaluat la 9.000 - 12.000 lei, în funcţie de zonă, per total, în urcare cu 2.000 lei/ha faţă de cotaţia din 2017

 

În primele episoade au fost prezentate preţurile informative de circulaţie a apartamentelor, caselor, spaţii comerciale şi o parte din terenurile intravilane. În ediţia de astăzi încheiem serialul acestor materiale cu prezentarea cotaţiilor pentru terenurile extravilane arondate oficiilor de cadastru Brăila, Însurăţei şi Făurei, însemnând terenuri agricole, cele neproductive şi pădurile.

Potrivit Codului Fiscal, Camerele notarilor publici îşi actualizează, de obicei o dată pe an, expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile care vor fi comunicate la direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi la oficiile de Cadastru. Lucrarea de specialitate din acest an este semnată de evaluatorii Ion Marcel şi Dinu Valerica, care au reactualizat preţurile de referinţă pentru apartamente şi terenuri ce pot face obiectul unor contracte de vânzare - cumpărare, preţuri în funcţie de care vor fi încasate taxele notariale de timbru. Ca de fiecare dată, facem precizarea că indiferent dacă cetăţenii tranzacţionează bunurile cu preţuri sub limitele prevăzute de lista amintită, aceştia vor fi taxaţi, la notariat, când vor înregistra tranzacţia, în funcţie de preţurile informative conţinute în documentul pus la dispoziţia notarilor. În cazul tranzacţiilor la valori mai mari decât preţul de referinţă, în mod evident, taxarea se va face la valoarea cu care se declară încheiată tranzacţia.

Aşa cum rezultă din raportul de evaluare, valoarea terenurilor extravilane este dependentă de aspecte precum mărimea suprafeţei, gradul de compactitate, caracteristicile solului, proprietăţile fizice, notele de bonitare, coeficienţii de potenţare, dreptul de proprietate, asigurarea utilităţilor, precum şi vecinătăţi.

Dar să vedem şi câteva exemple concrete: cele mai scumpe terenuri extravilane sunt cele din categoria terenuri agricole şi se află pe raza comunelor Traian şi Unirea cu o evaluare la 25.000 lei/ha. Pentru comuna Unirea cotaţia este similară cu cea de anul trecut, iar pentru Traian este în uşoară urcare (24.000 lei/ha în 2017). Pentru terenurile agricole din Cazasu însă, cotaţiile sunt în scădere la 23.000 lei/ha (25.000 lei/ha în 2017 şi 22.000 lei/ha în 2016). La Viziru şi Chiscani, alte două comune intens vânate de achizitorii de terenuri, cotaţiile se menţin la nivelul de anul trecut 25.000 lei/ha, respectiv 23.000 lei/ha. Mai trebuie punctat faptul că hectarul de pădure a cunoscut o majorare a cotaţiei chiar şi cu 2.000 lei. Cele mai scumpe terenuri din această categorie sunt pe raza de competenţă a birourilor cadastrale Făurei şi Însurăţei, unde discutăm de o valoare de circulaţie de 12.000 lei/ha, în urcare de la 10.000 lei/ha, cât a fost anul trecut, în timp ce terenurile arondate BCPI Brăila sunt evaluate la 9.000 lei/ha, la fel ca şi anul trecut.
Categorie articol: 

Comentarii