Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sute de şomeri brăileni participă la proiectul "Către un viitor durabil"

* proiectul se va derula până în noiembrie 2012 şi va cuprinde 400 de persoane fără loc de muncă

Peste 160 de şomeri din mediul rural vor fi calificaţi în ocupaţii din domeniul construcţiilor, agriculturii şi serviciilor, în cadrul proiectului "Către un viitor durabil", implementat de către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Brăila, începând cu 1 noiembrie 2010, până la 1 noiembrie 2012. De asemenea, în cadrul aceluiaşi proiect, au fost recrutaţi până în prezent 240 de beneficiari cărora le-au fost furnizate servicii de informare şi consiliere profesională. Proiectul are ca obiectiv general intensificarea programului personalizat de măsuri active şi preventive pentru ocuparea forţei de muncă, concentrate pe solicitanţi de loc de muncă. În acest proiect vor fi cuprinse 400 persoane neocupate din judeţul Brăila, preponderent din mediul rural, respectiv din comunele: Galbenu, Vişani, Jirlău, Bărăganu, Victoria, Zăvoaia, Suţeşti, Gradiştea, Mircea Vodă şi oraşele Făurei, Ianca şi Însurăţei, care vor beneficia de servicii personalizate de informare şi consiliere profesională, de mediere şi formare profesională. La programele de formare profesională ce se vor organiza în oraşele Făurei, Ianca şi Însurăţei vor fi cuprinşi 168 beneficiari din grupul ţintă, care vor fi calificaţi în ocupaţii din domeniul construcţiilor, agriculturii şi serviciilor. "Se estimează că rata de absolvire a cursului va fi de 80% iar rata de plasare va fi de minim 30%, din totalul persoanelor care au absolvit programele de formare profesională, respectiv 40 de persoane, din cele 134 calificate, vor dobândi statutul de persoana ocupată, fie prin încadrare în muncă, fie devin persoane fizice autorizate, deschid o întreprindere individuală, etc", a precizat Simona Adriana Cîrligea, director executiv al AJOFM Brăila.
Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în cadrul Axei Prioritare 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenţie 5.1 - "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare". Valoarea totală a proiectului este de 1.548.712 lei, din care 1.278.925 lei finanţare nerambursabilă din Fondul Social European şi 126.487 lei reprezintă contribuţia solicitantului.
Implementarea proiectului se realizează în parteneriat cu S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L. Galaţi.
Categorie articol: 

Comentarii