Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Subiectul la proba de limba si literatura romana

Partea I (48 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat. Scrie, pe foaia de examen, raspunsul la fiecare dintre cerintele de mai jos.
"Parintii fac totul oricand pentru noi -
Ne nasc si ne cresc mai mari decat ei,
Raman apoi cu discretie in urma,
Nu ne deranjeaza de obicei

Li-e rusine ca sunt prea batrani, prea bolnavi,
Pentru noi prea modesti, prea simpli parinti,
Vinovati pentru timpul pierdut
Ne privesc in tacere cuminti.

Apoi isi muta privirea in stea,
Cand raza-nglodata * de cer se subtie.
Si, obositi, nu pregeta-o clipa
Sa ni se-aseze-n pamant, temelie.

(Ana Blandiana, Parintii)

* inglodat # plin de noroi, innamolit (aici, intunecat)

A. Limba romana

1. Transcrie, din text, patru cuvinte continand diftongi. (4 puncte)
2. Scrie cate un sinonim potrivit pentru cuvintele "(ne) deranjeaza" si "(nu) pregeta" din text. (4 puncte)
3. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a substantivului "rusine". (4 puncte)
4. Transcrie, din text, un pronume personal si un adjectiv asezat inaintea substantivului. (4 puncte)
5. Stabileste valoarea morfologica din text a cuvintelor subliniate: "Cand raza-nglodata de cer se subtie". (4 puncte)
6.Alcatuieste un enunt in care substantivul "privirea" sa aiba functia sintactica de subiect. (4 puncte)
7. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: "Parintii fac totul oricand pentru noi". (4 puncte)
8. Transcrie, din text, propozitia subordonata circumstantiala de timp. (4 puncte)
9. Alcatuieste o fraza in care sa existe si o propozitie subordonata predicativa, avand ca regent verbul a fi. (4 puncte)

B. Intelegerea textului

10. Precizeaza masura versului "Li-e rusine ca sunt prea batrani, prea bolnavi". (2 puncte)
11. Transcrie, din text, un vers care contine o imagine vizuala. (2 puncte)
12. Mentioneaza o figura de stil identificata in versul "Cand raza-nglodata de cer se subtie". (2 puncte)
13. Prezinta, pe scurt, semnificatia din context a locutiunii adverbiale "de obicei". (2 puncte)
14. Explica, pe scurt, semnificatia titlului poeziei. (4 puncte)

Partea a ll-a (18 puncte)

Te numesti Stefan/ Stefania Marinescu, locuiesti in Sibiu, pe Strada Castanilor, la numarul 27, esti elev/eleva in clasa a Vlll-a, la Scoala cu Clasele I - VIII "Mihai Eminescu", si doresti sa obtii o bursa de merit, intrucat indeplinesti conditiile cerute pentru acordarea acesteia.
Redacteaza, pe o pagina distincta a foii de examen, o cerere de acordare a bursei, adresata directorului scolii. In cerere, trebuie:
* sa utilizezi conventiile acestui tip de compunere; (6 puncte)
* sa expui clar si concis continutul solicitarii; (8 puncte)
* sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. (4 puncte)
Atentie! Nu folosi alte nume decat cele indicate in cerinta! Data redactarii cererii este 18.06.2007.

Partea a lll-a (24 de puncte)

Scrie o compunere in care sa motivezi faptul ca poezia citata la Partea I (Ana Blandiana, Parintii) apartine unei opere lirice/ genului liric.
In redactarea compunerii, vei avea in vedere:
* precizarea unei caracteristici a genului liric, identificata in poezia Parintii;
* exemplificarea acestei caracteristici, pe baza textului citat;
* evidentierea rolului mijloacelor artistice in exprimarea ideilor textului;
* exprimarea unei opinii despre semnificatiile textului sau despre mesajul acestuia (formularea clara/logica a opiniei, prezenta unui argument/ a motivarii care sa justifice opinia exprimata).

Nota! Respectarea, in lucrare, a ordinii cerintelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru continut (cate 3 puncte pentru fiecare cerinta rezolvata) si 12 puncte pentru: redactare (coerenta textului) - 2 p.; registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului - 2 p.; ortografia - 3 p.; punctuatia - 3 p.; asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea - 2 p.).
In vederea acordarii punctajului pentru redactare, compunerea trebuie sa aiba minimum 20 de randuri scrise.
Categorie articol: 

Comentarii