Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Statisticienii brăileni, la ceas aniversar

* Institutul Național de Statistică celebrează 160 de ani de la înființare * principalii colaboratori ai Direcției Regionale de Statistică Brăila vor primi diplome aniversare

 

Vineri 12 iulie, Institutul Național de Statistică marchează 160 de ani de la înființarea instituției, ocazie cu care structura locală, mai precis Direcția Regională de Statistică Brăila va înmâna principalilor săi colaboratori diplome aniversare.

Actul de naștere al Statisticii în România, ca instituție de stat, a fost semnat în data de 12 iulie 1859 de către Domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Actul oficial reglementa înființarea Oficiului Central de Statistică Administrativă. De acest moment își leagă numele doi eminenți economiști români ai veacului al XIX-lea, Dionisie Pop Marțian și Ion Ionescu de la Brad.

De-a lungul timpului, statistica oficială, una dintre primele instituții publice apărute în România după Unire și, totodată, unul dintre cele mai vechi oficii statistice din Europa, a cunoscut evoluții și reorganizări, schimbându-și succesiv numele, fără a se abate însă de la principiile respectului față de adevăr și probitatea demersurilor sale, păstrându-și statutul de principal instrument de cunoaștere și evaluare a realităților țării, care oferă, prin informații și date statistice, baza necesară autorităților, agenților economici, întregii societăți în elaborarea și punerea în practică a unor programe realiste de guvernare, de dezvoltare economică și socială.

Pe parcursul existenței sale, instituția oficială de statistică s-a numit pe rând:

Direcția de Statistică Generală a Statului – 1892

Institutul de Statistică Generală a Statului – 1925

Institutul Central de Statistică – 1936

Direcția Centrală de Statistică – 1951

Comisia Națională pentru Statistică – 1989

Institutul Național de Statistică și Studii Economice – 1998

Institutul Național de Statistică – 2001

În prezent, Institutul Național de Statistică având în subordine 8 direcții regionale de statistică organizate la nivelul județelor, inclusiv în Brăila – centre ale regiunilor de dezvoltare și 34 direcții județene de statistică, organizate la nivelul celorlalte județe oferă, prin informații și date statistice, baza necesară autorităților, agenților economici, întregii societăți în elaborarea și punerea în practică a unor programe realiste de dezvoltare economică și socială.   

Prin eforturile susținute din ultimii ani, statistica oficială românească a devenit parte a statisticii oficiale a Comunității Europene (EUROSTAT) contribuind activ la dezvoltarea și consolidarea acesteia.
Categorie articol: 

Comentarii