Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Start în Programul Rabla pentru tractoare şi maşini agricole

Astfel, Administraţia Fondului pentru Mediu organizează în perioada 25 august - 5 septembrie 2011 sesiunea de înscriere, în vederea validării producătorilor, în cadrul programului. De asemenea, în următoarea etapă (12 septembrie - 10 noiembrie), proprietarii de tractoare şi maşini agrigole se pot înscrie în programul a cărui valoare pentru 2011 este de 51,608 milioane lei. Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fără ca aceasta să depăşească 40% din preţul de achiziţie, preţ care nu include TVA, al tractorului nou sau al maşinii agricole noi.
Solicitanţii eligibili în program sunt producătorii agricoli care deţin în proprietate tractoare şi/sau maşini agricole uzate precum şi persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.
Programul se adresează inclusiv unităţilor administrativ-teritoriale, unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, unităţilor aparţinând cultelor recunoscute în România, instituţiilor publice, operatorilor economici şi organizaţiilor neguvernamentale.
"Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general: diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de emisiile de gaze de eşapament de la tractoarele şi maşinile agricole autopropulsate uzate, diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase de la tractoarele şi maşinile agricole autopropulsate uzate, precum şi prevenirea generării deşeurilor şi atingerea obiectivelor privind recuperarea şi valorificarea deşeurilor provenite de la vehiculele scoase din uz", se arată în comunicat.
Lista producătorilor validaţi în Program se publică pe pagina de internet a Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.
Categorie articol: 

Comentarii