Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Start în Programul "Rabla" pentru tractoare

Proprietarii de tractoare sau maşini agricole autopropulsate uzate, care vor să le înlocuiască prin Programul Rabla, se pot înscrie în program până pe 10 noiembrie. Aceştia se pot adresa producătorilor validaţi în program, iar după obţinerea notelor de înscriere, trebuie să depună la AFM cererile de finanţare şi documentele prevăzute în Ghidul de finanţare a programului, care este publicat pe pagina de internet www.afm.ro. Valoarea programului pentru 2011 este de 50 de milioane de lei, iar cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 de lei, fără ca acesta să depăşească 40% din preţul de achiziţie (preţ care nu include TVA) al tractorului nou sau al maşinii agricole autopropulsate noi. Potrivit AFM, în program sunt eligibili producătorii agricoli care deţin în proprietate tractoare şi/sau maşini agricole autopropulsate uzate înmatriculate/înregistrate pe numele lor: persoane fizice şi moştenitorii acestora, precum şi persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistrate în Registrul Agricol, Registrul Fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, Registrul naţional al exploataţiilor, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole şi/sau deţin, cresc ori exploatează animale, după caz, individual sau în forme de asociere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole primare. De asemenea, mai pot accesa programul persoane juridice române care deţin în proprietate tractoare şi maşini agricole autopropulsate uzate, de genul unităţilor administrativ teritoriale, unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, unităţilor aparţinând cultelor recunoscute în România, instituţiilor publice, operatorilor economici şi organizaţiilor neguvernamentale. În ceea ce priveşte firmele care vor putea vinde tractoare şi maşini agricole autopropulsate noi în cadrul Programului "Rabla" pentru tractoare, acestea sunt în număr de 17 anul acesta, iar numele lor pot fi găsite pe site-ul AFM.
Categorie articol: 

Comentarii