Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Staţie de gunoaie, la Vădeni

Până la finele lunii mai a anului viitor, portughezii de la "EFACEC" - contractorul general în cadrul proiectului investiţional "Proiectare şi execuţie de lucrări aferente contractului Construcţie Staţie sortare şi Staţie MBT Vădeni" din cadrul SMID (sistem de management integrat al deşeurilor) judeţul Brăila - trebuie să predea lucrarea la cheie. Ieri, în cadrul unei întâlniri la Vădeni cu beneficiarii proiectului, la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, Cristovao Bento, directorul tehnic al EFACEC Central Europe Limited SRL, a prezentat investiţia şi calendarul de lucrări, explicând că va subcontracta partea de construcţie, urmând să facă în acest sens o selecţie în rândul firmelor locale din domeniu. De asemenea, sursa citată a sugerat autorităţilor locale că ar putea să ia în calcul şi o componentă de valorificare a biogazului, complementară investiţiei pe care compania portugheză o va realiza la Vădeni, care ar însemna un cost suplimentar de circa 2 - 3 milioane euro.
Potrivit informaţiilor prezentate în cadrul întâlnirii de ieri, până la acest moment a fost emis certificatul de urbanism şi s-a înaintat documentaţia pentru obţinerea avizului de construire, fiind obţinut deja avizul pentru organizarea de şantier. De altfel, a fost predat contractorului general amplasamentul unde se vor construi cele două staţii, termenul de realizare a lucrării fiind de 14 luni, adică până la finele lunii mai, anul viitor.
În cadrul contractului vizând investiţia de la Vădeni, lucrările ce trebuie efectuate sunt de proiectare şi construcţie a unei Staţii de sortare a deşeurilor, având o capacitate 30.000 tone/an, precum şi a unei Staţii de tratare mecano-biologică de capacitate 26.000 tone/an. Practic, proiectul include, printre altele, elaborarea documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiilor şi avizelor necesare execuţiei; lucrările de construcţie; furnizarea şi montarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice aferente investiţiei; testarea şi punerea în funcţiune a staţiilor de la Vădeni; monitorizarea funcţionării acestora şi acordarea de asistenţă/consultanţă personalului responsabil pe parcursul perioadei de garanţie; remedierea eventualelor defecte apărute în aceeaşi perioadă; asigurarea suportului şi instruirii personalului care deserveşte cele două staţii.
Contractul a fost încheiat la o valoare de circa 25,2 milioane lei (fără TVA) cu asocierea "EFACEC Engenharia e Sistemas" SA (Portugalia) - SC "EFACEC Central Europe Limited" SRL (Bucureşti) ca lider şi ca asociat firma "Teloxim Con" (Bucureşti).
Proiectul "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Brăila" din care face parte şi investiţia de la Vădeni, are ca scop principal completarea infrastructurii şi a echipamentelor existente cu investiţii noi, valoarea totală a proiectului, pe întreg judeţul, fiind de aproximativ 117,51 milioane lei, inclusiv TVA, din care 103,18 milioane lei reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi din bugetul de stat.

 
Categorie articol: 

Comentarii