Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Spitalul Judeţean angajează medici

• unitatea spitalicească are nevoie de doctori pentru staţia de hemodializă, pentru Anestezie Terapie Intensivă şi pentru Unitatea de Primiri Urgenţe • cele mai multe posturi sunt la UPU • dosarele pentru concurs se primesc până la data de 1 septembrie 2017

 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila angajează medici pentru mai multe secţii. Unitatea sanitară a scos la concurs 15 posturi pentru doctori. Astfel, spitalul are nevoie de un medic specialist - specialitatea Nefrologie pentru Staţia hemodializă, 1 medic primar la Anestezie Terapie Intensivă (ATI) I, 1 medic specialist la ATI II, 1 medic primar la ATI III, 1 medic specialist chirurgie toracică pentru Compartimentul Chirurgie Toracică, 8 medici specialişti medicină de urgenţă pentru Unitatea de Primiri Urgenţe şi 2 medici – specialitatea medicină generală tot pentru Unitatea de Primiri Urgenţe.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii sanitare, până la data de 1 septembrie 2017, iar perioada de susţinere a concursului este între 19 septembrie şi 14 noiembrie 2017. “Tematica de concurs este cea de pe site-ul Ministerului Sănătăţii”, se menţionează în anunţul publicat pe pagina de internet a SJU Brăila.

Taxa de concurs este în valoare de 150 de lei. Dosarul candidatului trebuie să cuprindă o cerere prin care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, o copie xerox după diploma de medic şi adeverinţa de confirmare a gradului profesional, o copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs, dovada sau înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancţiunile prevăzute la art. 455 alin.1, lit. e sau f, la art. 541, alin.1, lit. d ori e, respectiv la art. 628, alin.1, lit. d sau e din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare. De asemenea, candidatul va anexa şi acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin, cazierul judiciar, certificatul medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează, chitanţa de plată a taxei de concurs, precum şi copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Categorie articol: 

Comentarii