Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Spitalul de Psihiatrie angajează un asistent social

• cei interesaţi trebuie să-şi depună dosarul de candidatură până pe 7 noiembrie cel târziu • concursul va avea două probe: scrisă şi interviu

 

Spitalul de Psihiatrie “Sf. Pantelimon” din municipiu organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de asistent social. Se pot înscrie la concurs persoanele care au studii superioară de lungă durată în specialitatea asistenţă socială, minimum 6 luni vechime şi care deţin avizul de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de CNAS. O altă condiţie este ca avizul de exercitare să nu fi fost suspendat ca urmare a unor fapte ce contravin profesiei de asistent social.

Dosarul de candidatură trebuie să conţină cererea de înscriere la concurs adresată managerului spitalului, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, copiile documentelor care dovedesc nivelul studiilor şi ale altor acte ce atestă efectuarea unor specializări, carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă - în copie, cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspunderea să nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, o adeverinţă care să ateste starea de sănătare corespunzătoare eliberată de cel mult 6 luni şi CV. Dosarele se depun până pe 7 noiembrie 2018, ora 12.00.

Concursul constă în două probe: cea scrisă programată pentru data de 19 noiembrie 2018, ora 10.00, şi interviul ce va avea loc pe 21 noiembrie 2018, ora 10.00.

Mai multe detalii puteţi obţine de la Spitalul de Psihiatrie, la numărul de telefon 0239.694.200 interior 506.
Categorie articol: 

Comentarii