Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Solutiile fiscale anticipate costa pina la 20.000 de euro

Tariful pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate va fi de 1.000 de euro, la cursul comunicat de Banca Nationala in ziua efectuarii platii, conform Hotaririi de Guvern privind procedura de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans, aprobata de Executiv.
In ceea ce priveste acordul de pret in avans, in cazul marilor contribuabili, tariful pentru emiterea acestuia este de 20.000 de euro, iar tariful de modificare este de 15.000 de euro. Pentru celelalte categorii de contribuabili tariful de emitere este de 10.000 de euro, iar pentru modificare este de 6.000 de euro.
Solutia fiscala individuala anticipata este actul normativ emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala in vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare.

Obtinerea actului

Potrivit hotaririi, pot depune cerere pentru emiterea unei solutii fiscale contribuabilii inregistrati la organele fiscale. Cererea va contine datele de identificare ale contribuabilului, ale reprezentantului legal si prezentarea starii viitoare pentru care se solicita emiterea solutiei anticipate.
Documentatia care insoteste cererea va include informatii privind, printre altele, obligatiile fiscale pentru care se solicita solutiile fiscale, declaratia pe propria raspundere a contribuabilului ca nu exista nici o procedura fiscala, administrativa sau judiciara in curs pentru cazul respectiv, acte administrative, acte de control sau alte acte emise in legatura cu actul respectiv. In functie de circumstantele fiecarui caz in parte, contribuabilul trebuie sa furnizeze si alte informatii administratiei fiscale, la cererea acesteia.

Respingerea cererii

Cererea pentru emiterea solutiei fiscale se respinge in cazul in care documentatia depusa nu este completa, daca exista o procedura fiscala, administrativa sau judiciara in curs pentru cazul respectiv sau daca nu a fost achitat tariful pentru emiterea solutiei fiscale. Respingerea cererii se comunica in scris contribuabilului, in termen de 15 zile de la adoptarea deciziei.
Categorie articol: 

Comentarii