Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Societatea civila solicita aplicarea strategiei anticoruptie

Pornind de la necesitatea corectei implementarii a Legii 571/ 2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii, in sensul prevenirii si reducerii faptelor de coruptie, Asociatia Pro Democratia a solicitat consilierilor locali, consilierilor judeteni, primarului municipiului Braila, presedintelui Consiliului Judetean si prefectului judetului Braila adoptarea unei Politici Interne privind avertizarea de integritate. Conform acestei legi, avertizarea reprezinta sesizarea facuta cu buna-credinta cu privire la orice fapta care presupune o incalcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrari, a eficientei, a eficacitatii si a transparentei.
Adoptarea unui document cu privire la Politica Interna trebuie sa urmareasca crearea si mentinerea unui mediu de munca unde oamenii - fie ca sint angajati ai Consiliului Local al Municipiului Braila, ai Consiliului Judetean Braila, ai Institutiei Prefectului Judetului Braila fie ca sint furnizori, contractanti, consilieri sau persoane din comitetele si comisiile ce functioneaza pe linga aceste institutii - sa se poata pronunta in legatura cu practici abuzive sau de administrare necorespunzatoare.

Ce poate constitui obiectul unei avertizari

Obiectul unei avertizari in interes public este reprezentat de:
infractiuni de coruptie, infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie, infractiuni in legatura directa cu infractiunile de coruptie, infractiunile de fals si infractiunile de serviciu sau in legatura cu serviciul, infractiuni impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, practici sau tratamente preferentiale ori discriminatorii, incalcarea prevederilor privind incompatibilitatile si conflictele de interese, folosirea abuziva a resurselor materiale sau umane, partizanatul politic in exercitarea prerogativelor postului, cu exceptia persoanelor alese sau numite politic, incalcari ale legii in privinta accesului la informatii si a transparentei decizionale, incalcarea prevederilor legale privind achizitiile publice si finantarile nerambursabile, incompetenta sau neglijenta in serviciu, evaluari incorecte ale personalului, incalcari ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii, emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare, administrarea defectuoasa sau frauduloasa a patrimoniului public si privat, incalcarea altor dispozitii legale care impun respectarea principiului bunei administrari si cel al ocrotirii interesului public. "Documentul de politica interna pe care Asociatia Pro Democratia si colaboratorii - Centrul de Resurse Juridice, Agentia pentru Strategii Guvernamentale si Centrul de Resurse pentru Participare Publica il propun contine un angajament suplimentar din partea institutiei pentru protectia persoanelor care sesizeaza incalcari ale legii, reprezentind un mecanism in plus pentru crearea unui mediu favorabil avertizarii in interes public si pentru intensificarea luptei anticoruptie in institutiile publice din Romania. Astfel, documentul care va fi adoptat va contine masuri specifice pentru asigurarea aplicarii cadrului legal de garantare a avertizarii publice, stabilirea exacta a categoriilor de persoane carora li se adreseaza documentul, modalitatile de sesizare ale incalcarilor legii sau ale normelor deontologice, modalitati de protectie, precum si declaratia de angajament a conducerii institutiilor. Consideram ca autoritatile judetului si cele ale municipiului Braila trebuie sa alinieze reglementarile locale la legislatia nationala si sa respecte prevederile legislatiei pentru promovarea transparentei si a celei impotriva coruptiei, inclusiv cadrul legislativ privind protectia avertizarii in interes public.
Cetatenii Brailei, preocupati de nivelul de coruptie din judet, vor aprecia inceperea acestui mandat cu adoptarea unor masuri anticoruptie, mecanismul fiind unul semnificativ pentru crearea unui climat de siguranta in cadrul institutiilor publice", se precizeaza in comunicatul de presa al Asociatiei Pro Democratia Club Braila.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii