Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SOCIAL: Elevii care vor suţine evaluarea naţională riscă să fie notaţi cu 1 dacă sunt găsiţi cu cărţi

Elevii claselor a VIII-a care vor susţine, în iunie, evaluarea naţională riscă să fie eliminaţi din examen, iar lucrarea să fie notată cu 1, dacă sunt depistaţi cu cărţi ori cu instrumente electronice ce permit comunicarea sau stocarea informaţiilor, chiar dacă nu le-au folosit.

Potrivit metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale în anul şcolar 2010-2011, elevii nu au voie să pătrundă în sala de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări ce pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, telefoane mobile sau cu orice instrument electronic de calcul, de stocare a informaţiilor sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor menţionate poate conduce, după caz, şi la sancţionarea asistenţilor care supraveghează desfăşurarea examenului.

La evaluarea naţională se pot înscrie atât absolvenţii clasei a VIII-a din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare care nu au participat în nicio sesiune la unul din examenele naţionale (examenul de capacitate, testele naţionale, tezele cu subiect unic sau evaluarea naţională). Candidaţii din promoţiile de până în 1998 inclusiv nu participă la evaluarea naţională, întrucât pot solicita echivalarea examenului de capacitate. De asemenea, elevii români care au studiat în strainătate se pot înscrie la evaluarea naţională numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de Ministerul Educaţiei, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor, mai prevede metodologia.

Potrivit calendarului de desfăşurare a evaluării naţionale, înscrierea candidaţilor se face în intervalul 13-15 iunie la secretariatele unităţilor de învăţamânt pe care aceştia le-au absolvit. Atât candidaţii proveniţi din învăţământul de stat, cât si cei din învăţământul particular, au dreptul să susţină acest examen fără taxă.

Evaluarea naţionala constă în susţinerea unor probe scrise, fiecare cu durata de 120 de minute. Disciplinele la care se vor susţine probe de examen sunt: limba şi literatura româna (20 iunie) , limba şi literatura maternă - pentru elevii care aparţin minorităţilor naţionale şi care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă (21 iunie) şi matematica (22 iunie).

Rezultatele finale vor fi afişate la 24 iunie, urmând ca depunerea contestaţiilor să se facă în aceeaşi zi, în intervalul orar 14.00-18.00.

Evaluarea naţională se defăşoară anual într-o singură sesiune şi reprezintă modalitatea de evaluare a competenţelor dobândite pe parcursul învatamântului gimnazial. Fără susţinerea acestui examen, elevii nu se pot înscrie în clasa a IX-a.

Înscrierea în clasa a IX-a se va face fără examen, pe baza mediei de admitere. Aceasta reprezintă media aritmetică între media generală la evaluarea naţională şi media generală de absolvire a claselor V-VIII.
Categorie articol: 

Like / Share

Comentarii