Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

+) Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, pe care-i cinstim astăzi şi în fiecare an, sunt cei care duc la îndeplinire porunca milei şi a dreptăţii Lui Dumnezeu.

Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat în iconografia creştină în haine de ostaş şi având în mână o sabie de foc. El este rânduit de Dumnezeu pentru ca dreptatea Sa să biruiască, întru mântuirea neamului omenesc. Arhanghelul Mihail este cel care, în momentul căderii îngerilor răzvrătiţi, a strigat: “Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!”, restabilind, astfel, ordinea stabilită de Dumnezeu Tatăl, Creatorul Universului. Potrivit Tradiţiei, la Dreapta Judecată, morţii vor învia la glasul trâmbiţei Sfântului Arhanghel Mihail, cel cu sabie de foc.

Sfântul Arhanghel Gavriil este aducătorul veştilor bune, a milei dumnezeieşti faţă de noi, oamenii. El a vestit în vechime că Fiul Lui Dumnezeu, Mesia, Se va întrupa din Fecioara Maria pentru mântuirea neamului omenesc. Sfântul Gavriil apare în icoane îmbrăcat în vestminte sacerdotale şi purtând în mână un crin, semnul veştilor bune, ori o sferă cu însemnele Lui Hristos, arătând prin aceasta că este mesagerul mântuirii lumii.

Simboluri ale luptei împotriva răului, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt patronii spirituali ai Jandarmeriei Române. Trebuie, de asemenea, amintit faptul că astăzi este hramul celei mai vechi biserici din Brăila, în Centrul Vechi (Piaţa Traian).
Categorie articol: 

Comentarii