Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfinţii Mucenici Montanus preotul şi soţia sa, Maxima; Sf. 26 de Mucenici din Goţia

Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a adus vestea cea bună Fecioarei Maria; el este cel care a vestit “taina cea din veac ascunsă”, este vestitorul Întrupării Fiului Lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Gavriil este unul dintre cei şapte îngeri de mare sfat care stau înaintea Tronului Lui Dumnezeu. El s-a înfăţişat şi preotului Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, mai înainte de a se arăta Fecioarei Maria. Gavriil este, mai presus de orice altceva, trâmbiţa ce aduce veştile cele bune ale Lui Dumnezeu.

Potrivit Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a adus vestea cea bună Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, cum că vor naşte o fată, pe Maica Domnului. Se mai spune că Arhanghelul Gavriil l-a însoţit pe Profetul Moise în pustie, atunci când a scris Cartea Facerii. Sfântul Arhanghel Gavriil este cel mai de seamă înger dintre toate cetele îngereşti, el stând totdeauna lângă Tronul Lui Dumnezeu şi ducând omului cele mai importante veşti dumnezeieşti. În icoane este zugravit purtând o floare de crin în mână.

“Mai marele Voievod al Oştilor cereşti, rugămu-te pe tine noi, nevrednicii. Ca prin rugăciunile tale să ne acoperi pe noi, cu acoperământul aripilor măririi tale celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: Izbăveşte-ne din nevoi ca un mai mare peste cetele puterilor celor de sus!” (Troparul Sfântului Arhanghel Gavriil)
Categorie articol: 

Comentarii