Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Cuvios Ștefan Savaitul; Sfânta Muceniță Golinduhia din Persia; Sfânta Cuvioasă Sara

Sfântul Arhanghel Gavriil este prăznuit de mai multe ori pe an. El este pomenit în ziua de 26 martie (ziua de după Buna Vestire), pe 8 noiembrie (când sărbătorim Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil) și pe data de 13 iulie, adică astăzi, când se pomenesc toate minunile săvârșite de Sfântul Arhanghel Gavriil. Sărbătoarea statornicită pe data de 13 iulie a fiecărui an datează din secolul al IX-lea.

Sfântul Arhanghel Gavriil este Arhanghelul bunelor vestiri. El a fost ales și trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria din Nazaret ca să-i vestească taina cea mare a Întrupării Domnului Iisus Hristos. Sfântul Arhanghel Gavriil a adus vestea zămislirii Maicii Domnului Sfinților Părinți Ioachim și Ana. I-a vestit, de asemenea, în templu, Preotului Zaharia că soția sa va naște la bătrânețe pe Sfântul Ioan Botezătorul.

Sfântul Arhanghel Gavriil a rostit primul Numele Domnului Iisus și i-a dat nume Sfântului Ioan Botezătorul. El a vestit păstorilor Nașterea Domnului Hristos și a fost primul care a cântat “Slavă întru cei de sus Lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Ev. Luca 2, 14).

Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care le-a descoperit magilor de la Răsărit taina întrupării Domnului. El l-a întărit în credință pe Iosif atunci când voia să o lase pe Fecioara Maria. De asemenea, i-a poruncit acestuia să fugă în Egipt cu Pruncul și apoi să se întoarcă în cetatea Nazaret.
Categorie articol: 

Comentarii